Regióny Bratislava

Termín pojednávania pre Green Park zatiaľ stanovený nebol

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – V prípade rozsiahleho developerského projektu Green Park v bratislavskej Petržalke nebolo doteraz rozhodnuté. Termín pojednávania v predmetnej veci zatiaľ určený nebol. “V tomto čase je spis na štúdiu u členov senátu,” sprostredkoval vyjadrenie predsedníčky senátu hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

 

Na krajský súd sa so správnou žalobou proti právoplatnému rozhodnutiu ministerstva dopravy týkajúcemu sa developerského projektu obrátila investorská spoločnosť RV Development 3. Rozhodnutie rezortu sa týkalo zrušenia územného rozhodnutia, teda rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava. Ministerstvo mu zároveň vrátilo vec na nové prerokovanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

Územné rozhodnutie vydal Okresný úrad Bratislava v roku 2019, v lete 2020 ho ministerstvo dopravy ako odvolací orgán zrušilo. V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Postup okresného úradu preto považuje za účelový.

O prvom územnom rozhodnutí rozhodoval okresný úrad po tom, ako bývalé vedenie mestskej časti požiadalo o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Nové vedenie samosprávy síce požiadalo o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy. K celej veci sa dlhodobo developer veľmi nevyjadruje.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.