Regióny Bratislava

Učitelia z Komenského inštitútu inšpirujú iných metódami ako učiť žiakov inak

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Učitelia z Komenského inštitútu inšpirujú iných pedagógov a ukazujú, ako sa dá vzdelávať počas pandémie nového koronavírusu aj inou formou, napríklad počas matematickej prechádzky či činnostným učením. O svoje metódy a prístupy sa delia na webinároch, prostredníctvom svojich pedagogických projektov aj ukážkových hodín, ktorými sa môže inšpirovať každý pedagóg. Sú dostupné bezplatne a online. TASR o tom informovala Zuzana Labašová z programu Komenského inštitút.

 

Fazule, gumičky, gombíky, kartičky, vlnu či penové kolieska, ale aj výbavu moderných didaktických pomôcok používa v rámci činnostného učenia na prvom stupni Ľubica Demčáková, účastníčka ročného programu Komenského inštitútu a finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020. Metóda vedie k objavovaniu, keď žiaci postupne, krátko, často a hlavne samostatne všetkými zmyslami objavujú svet okolo seba a učia sa kriticky myslieť. “Som presvedčená, že ak si dieťa niečo vyskúša, ohmatá, uloží, samo skonštruuje či zrealizuje pokus, tak sa oveľa ľahšie niečo naučí a jeho vedomosti sú potom oveľa trvácnejšie,” uviedla Demčáková.

Študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Silvia Haringová sa zaoberá tvorbou interaktívnych matematických a informatických prechádzok, ktoré spájajú praktické precvičenie matematických operácií so spoznávaním miest a obcí, ich históriou, prírodnými javmi a kritickým myslením. Keďže sa riešia skupinovo, podnecujú tiež žiakov k spolupráci a rozvoju komunikácie.

Škola však nie je iba o konkrétnych vyučovacích metódach, ale tiež o vzájomnej komunikácii, spolupráci a pozitívnej atmosfére. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici Katarína Podolanová zavádzala v rámci svojho pedagogického projektu participatívny model riadenia školy. “Zatiaľ to našej škole prinieslo rôznorodosť aktivít, ktoré učitelia aj žiaci pripravujú aj realizujú z vlastného presvedčenia, a teda aj s oveľa väčším nadšením,” hodnotí uplynulý rok.

“V Komenského inštitúte veríme, že vysoko motivovaní a inovatívni učitelia a riaditelia dokážu najlepšie naštartovať zmeny na svojich školách a vo výučbe a inšpirovať pritom stovky ďalších pedagógov naprieč Slovenskom prostredníctvom webinárov, mentoringu či metodík,” vysvetlila víziu Komenského inštitútu Zuzana Labašová. Ako tvrdí, cieľom je takýchto pedagógov podporovať, spájať a pomáhať im šíriť inšpirácie do všetkých škôl.