Uskutočnia sa voľby na pozíciu rektora Univerzity Komenského. O termíne rozhodol akademický senát

BRATISLAVA – Voľby rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 sa uskutočnia v skoršom termíne, konkrétne 18. mája. Rozhodlo o tom na stredajšom mimoriadnom rokovaní 42 senátorov z prítomných 50. Nikto nebol proti, ôsmi sa zdržali hlasovania.

 

Senátor Matej Gajdoš povedal, že je nutné vyhlásiť skorší termín volieb. „Tradíciou na univerzite bolo, že voľby sa konali na jeseň, ale domnievam sa, že v čase, keď sme v záverečnej fáze protestu proti novele vysokoškolského zákona, je vhodné, aby sme to uzatvorili a vyhlásili voľby na máj, aby konečne bolo definitívne jasné, aký je náš postoj,“ povedal. Naopak, Martin Bača povedal, že je skôr za to, aby sa voľby uskutočnili na jeseň. Voľba rektora je podľa Gašpara Fronca vážna vec, nie je však jediná. Podľa neho, ak by sa aj zhodli na jesennom termíne, vhodný je len začiatok novembra.

Jozef Bátora, ktorý vystúpil počas zasadnutia ako hosť, povedal, že nesúhlasí spolu s ďalšími osobnosťami z akademického prostredia s vypísaním skoršieho termínu na voľby rektora. V tejto súvislosti spísali aj petíciu. Predsedníčka AS UK Zlatica Plašienková poznamenala, že súčasné funkčné obdobie rektora sa vypísaním volieb neskráti. Bývalý rektor UK František Gahér vyzval senátorov, aby volili nového rektora v máji.

Počas mimoriadneho zasadnutia sa zároveň určila lehota na podávanie návrhov kandidáta na rektora do 4. mája. Na UK volí rektora 66 senátorov. Každú z 13 fakúlt pri voľbách zastupujú traja senátori z radov zamestnancov a dvaja za študentov, plus jeden zástupca nefakultných súčastí.

UK počas ostatných dvoch dekád vypisovala voľby na júnovom zasadnutí AS UK, poslednom v akademickom roku tak, aby sa uskutočnili v novembri volebného roku. Tohto roku však proces volieb podľa univerzity komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament. Ustanovenia tohto zákona podľa nej neumožňujú dodržať tradíciu, podľa ktorej univerzita vypisuje voľby v júni a rektora volí v novembri.

K situácii sa vyjadrili aj niektorí členovia Správnej rady UK, pričom vyjadrili názor, že voľby rektora by sa mali konať v novembri ako doposiaľ. A to bez ohľadu na to, aký bude platný zákon.

Uskutočnenie voľby rektora v skoršom termíne je podľa odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR neštandardné, ale v súlade s platným znením zákona. „Samospráva má na takýto postup právo, ale nesie aj zodpovednosť za to, aký obraz o univerzite a akademickom prostredí všeobecne takýto postup vyvolá,“ dodali z rezortu školstva.

Viac o téme: akademický senát, Bratislava, Univerzita Komenského

Súvisiace články