Regióny Bratislava

V Bratislave chystajú veľké upratovanie chránených lesov pri Dunaji

Ilustračná foto. Zdroj: Zoznam.sk

BRATISLAVA – V Bratislave chystajú veľké upratovanie lesov pri Dunaji. Od 28. mája do 6. júna môže verejnosť počas prechádzky v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečniansky les využiť na viacerých miestach pripravené vrecia a rukavice a pomôcť vyčistiť prírodné lokality od nahromadených odpadkov. Zriadené budú aj dočasné stojiská na vyzbieraný odpad. Po skončení bude zabezpečený jeho odvoz, separácia a likvidácia.

 

“Lokality lužných lesov, ktoré sme na tento originálny komunitný projekt vybrali, patria medzi lesy dlhodobo najvystavenejšie problému znečistenia odpadom. Okrem toho, že čokoľvek na zemi tu rýchlo pohltí hustá vegetácia, sa sem z času na čas dostane aj odpad prinesený povodňovou vodou,” priblížil splnomocnenec primátora Bratislavy pre životné prostredie Andrej Kovarik.

Na vybraných miestach v chránených lesoch pri Dunaji nájdu záujemcovia informačné tabule spolu s pripravenými vrecami a rukavicami vyrobenými z recyklovaných materiálov. Tie budú pravidelne dopĺňané a k dispozícii na použitie. S týmto cieľom budú zriadené dokopy štyri priebežne monitorované stojiská.