V Bratislave sa vo veľkom rúbu lesy. Starostovia sa búria, podľa agrorezortu nepoznajú zákony

BRATISLAVA – Ťažba a výrub stromov je neustále žijúca téma. Podľa iniciatívy My sme les na Slovensku ubudlo viac ako 700 štvorcových kilometrov lesov, pričom ide o rozlohu veľkú ako Trnavský okres. Rovnako uvádzajú, že ťažba dreva v slovenských lesoch má dlhodobo rastúci trend, pričom od roku 1990 vzrástol objem ťažby o viac ako 75 percent. Opozičná strana SaS si myslí, že podnik Štátne lesy znásilňuje právo na to, aby mohli čo najviac získať z vyťaženého dreva v Bratislavskom kraji. Rozhodli sa preto podať návrh na zrušenie povolenia ťažby v lesoch. 

 

Podľa slov Anny Zemanovej z opozičnej SaS rúbanie stromov naberá na obrátkach napriek protestom obyvateľov Bratislavy a okolia. Poukázala na to, že Európska komisia pohrozila Slovensku mastnou pokutou za to, že si devastujeme prírodné bohatstvo. “Píli sa rozbehli a zaťali do zdravých lesov aj v Bratislavskom kraji a to na Devínskej Kobyle, v chránenom areáli ostrova Sihoť, v Pečnianskom lese, či v Marianke a Bernolákove. A práve pre tieto ruby som podala trestné oznámenie pre možné podozrenie z páchania trestného činu, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa,” povedala. Dôvodom bolo, že sa zmenili plány starostlivosti o les, kde sa niektoré lesy zmenili na hospodárske, čiže také, ktoré sú určené na výrub. Poukázala na to, že v rokoch 2006-2016 bolo ako hospodársky les určené štyri hektáre, v súčasnosti ich je 2589 hektárov.

Išlo pri tom o lesné celky Rača, Železná studienka, Rusovce a blízke okolie. Podľa SaS plán výrubu bol schválený protiprávne. V rámci Bratislavy do roku 2015 neobhospodárovali ani jeden hektár, kým v súčasnosti je realita iná. Zástupca starostu obce Ivanka pri Dunaji Vladimír Letenay uviedol, že oni sa o zmene charakteru lesa dozvedeli až pri dani z nehnuteľností, keď im prišli peniaze od lesov, že za hospodárske lesy budú platiť. “Už v minulosti sa v Ivanke pri Dunaji ťažilo, avšak obec nemá veľkú rozlohu lesa, rádovo stovky hektárov, a už vtedy to ľudia vnímali negatívne,” vysvetlil Vladimír Letenay. 

Na situáciu upozornila aj starostka mestskej časti Bratislava – Devín Ľubica Kolková, podľa ktorej Bratislava už dlhodobo rokuje so štátnymi lesmi, pričom sa snažia presadiť rekreačný program hospodárenia v lesoch v katastri mesta Bratislava. “Hlavným argumentom, ktorým sa oháňajú, že idú v súlade s právoplatným programom, je program hospodárenia v lesoch. Ide však o neplatný dokument a to ma veľmi zaráža,” povedala. Podľa jej názoru o budúcnosti lesov v Bratislave sa rozhoduje na základe tohto dokumentu, ktorý je v rozpore so zákonom. 

Opozičná poslankyňa podala pre ruby do zdravých lesov trestné oznámenie. Na snímke z ľava Anna Zemanová (SaS), starostka mestskej časti Devín Ľubica Kolková a Vladimír Letenay, zástupca starostu obce Ivánka pri Dunaji. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Magistrát Bratislavy sa k situácii na Devínskej Kobyle vyjadril ešte v polovici januára, podľa ktorého štátny podnik Lesy SR konal neprávom, pretože porušil dohodu o koordinovanom a obmedzenom výrube lesov v Bratislave, pričom jeho postup považujú za neakceptovateľný. Lesy SR sa k ťažbe v lokalitách Devínska Kobyla vyjadrili ešte minulý rok, pričom tvrdili, že realizovali iba nevyhnutné kroky v rámci takzvanej obnovnej ťažby, ktorá je podľa podniku dôležitá, aby bol les zdravý. Lesy SR tvrdia, že spôsob, akým sa lesy v dotknutých lokalitách obhospodarujú, je plne v súlade s Programom starostlivosti o chránený areál Devínska Kobyla na obdobie rokov 2018 – 2047, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody.

K celej situácii sa vyjadril aj agrorezort. „Starostovia mestských častí Bratislavy, magistrát, mestské lesy ani Bratislavský samosprávny kraj si pri príprave aktuálneho Plánu starostlivosti o les nepožiadali o úpravu štatútu vlastných lesných pozemkov na tzv. lesy osobitného určenia. Vykonala tak jediná organizácia – štátny podnik Lesy Slovenskej republiky,“ uviedol hovorca ministerstva Vladimír Machalík pre Glob.sk. Podľa jeho slov konanie zástupcov samosprávy v spolupráci s opozičnou poslankyňou poukazuje na neznalosť zákonov, ale aj vlastných kompetencií. „Mestské časti, magistrát, kraj, či iné obce tak však môžu podľa zákona o lesoch vykonať aj teraz v prípade vlastných pozemkov a v prípade pozemkov s inými vlastníkmi po dohode s nimi,“ dodal následne.

Podľa hovorcu envirozertu Tomáša Ferenčáka ich inštitúcia dokáže prostredníctvom Štátnej ochrany prírody zabrániť ťažbe iba v bezzásahových zónach, čo je piaty stupeň ochrany, ktoré sú podľa ich slov v Bratislavskom kraji zastúpené iba minimálne. “Vo všeobecnosti však môžeme povedať,  že envirorezort takéto nastavenie systému nepovažuje za vyhovujúce. Preto sme pripravili novelu zákona o ochrane prírody, ktorá významným spôsobom posilňuje aspekt ochrany prírody v lesoch a chránených oblastiach. V súčasnosti intenzívne presviedčame našich partnerov, ako je dôležité túto novelu prijať,” uviedol pre Glob.sk.

Envirorezort nepovažuje aktuálne nastavenie systému za dostatočné. Na snímke vyrúbaná časť lesa pri ramene Dunaja medzi úsekom Bratislava časť Slnečnice a Rusovcami . Zdroj: Glob.sk I David Duducz

K ťažbe dreva sa na poslednej parlamentnej hodine otázok vyjadrila aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Od opozičnej poslankyne Anny Zemanovej dostala otázku, či je ťažba dreva v súlade s dlhodobými záujmami Slovenska. Podľa slov šéfky agrorezortu sa ťažba dreva v lesných pozemkoch realizuje v zmysle zákona z roku 2005. Ten okrem iného zabezpečuje zachovanie a ochranu lesov a preto konštatuje, že ťažba dreva na lesných pozemkoch je vykonávaná v súlade s dlhodobými záujmami Slovenska.

“Ak by sme do úvahy zobrali trend zvyšovania ťažobných možností a následne aj ťažby dreva, tieto sú ovplyvňované viacerými faktormi ako štruktúrou lesných porastov podľa vekových stupňov, zvyšovaním výmery lesov a zvyšovaní zásob dreva v lesných porastoch. Z vývoja týchto ukazovateľov je zrejmý postupný nárast objemu plánovanej ťažby dreva,” povedala. Podľa jej slov je jedným z rozhodujúcich ukazovateľov únosnosť a celkový bežný prírastok v lesoch. “V podmienkach slovenských lesov je výška ťažby dreva nižšia ako celkový bežný prírastok, teda dosahuje úroveň, ktorá odpovedá požiadavkám trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Za vážny problém z hľadiska schopnosti plnenia produkčných a mimoprodukčných funkcií lesov vrátane spoločenských a teda aj ekologických funkcií, je však potrebné považovať nebezpečné zvyšovanie ťažby dreva súvisiacej s odstraňovaním stromov poškodených pôsobením škodlivých činiteľov v lese,” vysvetlila. 

Viac o téme: Bratislava, dreva, lesy, Lesy SR, magistrát, MPRV SR, MŽP SR, SaS, starostovia, ťažba, trestné oznámenie, Vallo, výrub, Zemanová

Súvisiace články