V bratislavskej Dúbravke má pribudnúť vyše 900 bytov. Z nich približne 40 má dostať mesto

BRATISLAVA – V rámci plánovaného developerského projektu na Agátovej ulici v bratislavskej Dúbravke by malo pribudnúť viac ako 900 nových bytov. Približne 40 z nich by sa malo dostať do portfólia mestských nájomných bytov. Umožnia to zmeny a doplnky 08 územného plánu hlavného mesta, ktoré schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

 

„Aj vďaka júnovým zmenám územného plánu môžeme pokročiť v revitalizácii zanedbaného územia a v jeho premene na rezidenčnú štvrť,“ konštatuje developerská spoločnosť Corwin. Predmetná plocha je roky neudržiavaná a zarastená, miestami znečistená komunálnym odpadom a starými navážkami so stavebným odpadom, ktoré vznikli počas rozširovania Dúbravky.

Na pozemku by malo v budúcnosti vyrásť päť blokov so šesť- až osempodlažnými domami pre viac ako 1 600 obyvateľov, ale aj so seniorcentrom či materskou školou pre 120 detí. Vybudovaný by mal byť aj centrálny park s rozlohou 5 000 štvorcových metrov (m2). Ďalších 10 000 m2 zelene má projekt dopĺňať v jeho severnej a severovýchodnej časti. Projekt má počítať aj so zadržiavaním zrážkovej vody, napríklad vegetačnými strechami, suchým poldrom, dažďovými záhradami či retenčným jazierkom.

Projekt spojí s centrom mesta existujúca električková trať vedúca po Saratovskej ulici. Neďaleko je aj vyústenie diaľnice D2 a pripravovaný TIOP Lamačská brána. Projekt má byť priamo napojený aj na plánovanú cyklotrasu R52.

Developer predpokladá, že výstavba prvej etapy s približne troma stovkami bytov by sa mala začať v roku 2026. Jej dokončenie plánuje o dva roky neskôr. Celý bytový súbor Hrubé Lúky – Agátová, ktorý je súčasťou pilotného zámeru bratislavského magistrátu na výstavbu nájomných bytov, by mohol byť dokončený v roku 2031.

Zmeny a doplnky 08 Územného plánu hlavného mesta prinášajú riešenie nájomného bývania. Ide o pilotný balík zmien v prospech nájomného bývania, ktorým sa mesto snaží rozširovať svoj bytový fond. Zmeny sa týkajú 13 lokalít. V siedmich prípadoch ide o pozemky mesta (Bazová, Šustekova, Bratská či Pastierska), zvyšné sú v súkromnom vlastníctve (Východná, Agátová, Viedenská cesta či Na Vrátkach). Všetky pozemky, ktorých sa zmena týka, majú aj v súčasnosti rozvojový charakter, teda nejde o plochy určené na zeleň či šport.

V rámci developerských projektov by malo mesto získať viac ako 140 nájomných bytov. Celkovo sa na pozemkoch v Bratislave otvoril potenciál pre výstavbu viac ako 3 000 bytov.

Viac o téme: Bratislava, byty, developer, Dúbravka, mesto, mestská časť, obyvatelia, výstavba

Súvisiace články