Regióny Bratislava

V Bratislavskom kraji sčítali doposiaľ 43 percent domov a bytov

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – V Bratislavskom kraji ku koncu augusta sčítali 43 percent domov a bytov, pričom viaceré obce sa blížia k uzavretiu sčítania. Najlepšie zrátaným mestom nad 10.000 obyvateľov je mesto Senec. Do druhej polovice sčítania sa blížia aj niektoré veľké mestské časti v Bratislave. V kraji je do sčítania zapojených celkovo 89 samospráv.

 

V rámci Bratislavy napreduje sčítanie najrýchlejšie v mestských častiach Ružinov, Nové Mesto, Dúbravka a Devínska Nová Ves. Najviac spracovaných bytov má v absolútnych číslach Ružinov, a to 17.462, čo predstavuje 27 percent. “Kvalitná databáza je kľúčová pre väčšinu plánovaní a týka sa to aj aktivít samosprávy, od skvalitnenia registra adries cez presné informácie o počte schránok na distribúciu informácií o konaní volieb až po informácie o hustote obývania konkrétnych lokalít, od čoho sa odvíja dobudovávanie infraštruktúry,” skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.

Podľa starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra budú výsledky sčítania jedným zo zdrojov dát pre strategický dokument na ďalšie obdobie. Ide o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a najmä oblasti riešenia dopravy, parkovania, potreby budovania infraštruktúry ako škôl, škôlok, zdravotníckych zariadení či sociálnych služieb. “Najviac práce zaberajú najmä nové bytové domy, keďže si vyžadujú na našej strane manuálne zásahy v databáze a na strane správcov doplnenie informácií, ktoré štandardne nespracovávajú,” priblížil.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič poznamenal, že výsledným prísnom pre mestskú časť bude komplexný prehľad o existujúcich stavbách, ktorý zodpovedá realite. “Keďže značnú časť činnosti vykonávame miestnym zisťovaním priamo v teréne, čím dochádza k priamej kontrole prípadných čiernych stavieb,” podotkol. Rovnako Nové Mesto bude hľadať možnosti využitia výsledkov sčítania v praxi.

Prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, teda projektu Sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021), sa začala v júni 2020. V spolupráci so samosprávami je zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc počas takmer deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. V systéme je celkovo 2927 obcí.

Sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. februára 2021, následne sa začne s druhou fázou projektu, a to sčítaním obyvateľov. Táto fáza bude trvať do 31. marca 2021.