Regióny Bratislava

V bratislavskom lesoparku narástol počet návštevníkov. Prispôsobili tomu aj ťažbu

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Maroš Černý

BRATISLAVA – V bratislavských mestských lesoch skokovo narástol v roku 2020 pre pandémiu nového koronavírusu počet návštevníkov. Peších turistov, bežcov či cyklistov pribudlo zhruba trojnásobne. Organizácia Mestské lesy v Bratislave (MLB) musela zvýšenej návštevnosti prispôsobiť aj ťažbu dreva. V minulom roku bol preto vyťažený najnižší objem dreva v histórii bratislavských mestských lesov.

 

“Vzhľadom na výrazne vyššiu návštevnosť počas pandémie bolo naším cieľom maximálne spríjemniť návštevníkom pobyt v lese. To sa týkalo aj citlivejšieho prístupu k ťažbe dreva, nakoľko lesné cesty sú zároveň turistickými a cyklistickými trasami, ktoré sme nechceli poškodiť,” priblížil riaditeľ MLB Matej Dobšovič. Ťažbu dreva v bratislavských mestských lesoch vyznačujú lesníci v spolupráci s ochranármi. Priamo v teréne sa tak zohľadňujú rôzne pohľady na les a dosah ťažby na rekreáciu či ochranu prírody. Na slovenské pomery podľa zástupcu riaditeľa MLB Mareka Pávu ide o jedinečnú a konštruktívnu spoluprácu s cieľom pristupovať k lesu čo najcitlivejšie.

Ročný prírastok dreva v mestských lesoch je približne 18 000 kubických metrov (m3), čo je podľa organizácie aj teoretické maximum ťažby, ak by sa na les pozerali čisto z hospodárskeho hľadiska. Vzhľadom na rekreačný rozmer je však tento limit znížený na maximálny objem 5000 m3. “V roku 2020 sa zrealizovala ťažba dreva v objeme 3023 m3 (úmyselná ťažba) a spracovanie spadnutých stromov 794 m3 (náhodná, kalamitná ťažba). Spolu teda 3817 m3. Ide o najnižší vyťažený objem dreva v histórii našej organizácie,” spresnili MLB.

Bratislavská mestská organizácia deklaruje, že pri ťažbe dreva postupuje podľa platnej zonácie mestských lesov, ktorá vyčlenila polovicu ich územia bez hospodárskej ťažby dreva, čo je väčší pomer ako v národných parkoch. V takzvaných zónach pokoja len spriechodňujú turistické a cyklistické trasy, kosia lúky a udržiavajú rekreačný mobiliár ako lavičky či altánky. Na časti územia mimo zóny pokoja realizujú hospodársku činnosť, avšak prírode blízkym spôsobom, a to výberom konkrétnych stromov bez vytvárania holín. “Netlačíme na intenzitu ťažby a prioritou nie je finančný zisk. Zámerom je premena pôvodne monokultúrnych porastov na esteticky atraktívny vekovo a druhovo pestrý les,” spresnili MLB.