V Malých Karpatoch pozorovali medvede, štátni ochranári nevidia dôvod na obavy

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Do Malých Karpát tento rok zavítalo niekoľko medveďov, v oblasti Záhoria, Pezinka a Častej v posledných týždňoch prišlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov. Na svojej stránke na to upozorňuje Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty.

 

„Môžeme predpokladať, že sa v tomto regióne pohybujú dva až tri jedince,“ uviedla. Dodala však, že medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, takže na základe doterajších údajov je ťažké presne určiť, koľko jedincov sa v regióne nachádza.

Správa CHKO vysvetlila, že pohyb medveďov zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ treba pripísať najmä ich populačnej dynamike. Do takýchto regiónov sa pritom dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince vo veku asi dva až štyri roky. „Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inam, závisí od viacerých faktorov, napríklad od dostatku potravy či miery rušivých vplyvov,“ uviedli štátni ochranári. Pre medveďa je prirodzené, že migračné trasy mladých jedincov vedú aj za hranicu trvalého výskytu.

Návšteva bez škody

Správa CHKO Malé Karpaty tvrdí, že verejnosť nemá dôvody na obavy. Pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. „Doteraz neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďa, či už by išlo o škody na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne nám nie sú doteraz známe prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote,“ zdôraznili štátni ochranári.

Zároveň však upozornili, že v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, je vhodné správať sa primerane hlasno, netreba tiež vchádzať do neprehľadného terénu či húštiny. „Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,“ pripomenula správa CHKO.

Medveď hnedý je zákonom chránený živočích. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody alebo Správu CHKO Malé Karpaty.

Viac o téme: CHKO Malé Karpaty, hlasné správanie, hospodárske ziveratá, medveď, migračné trasy, rušivé vplyvy, Štátna ochrana prírody, výskyt diviakov, Záhorie

Súvisiace články