Regióny Bratislava

V rámci výstavby terminálu integrovanej osobnej dopravy Vrakuňa chýbajú niektoré povolenia

Na snímke stavebné práce v rámci výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa 24. októbra 2023 v Bratislave. Zdroj: TASR/Pavol Zachar

BRATISLAVA – V rámci výstavby terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa v Bratislave, s ktorou sa začalo vlani koncom októbra, chýbajú stavebné povolenia na niektorých objektoch. Bez nich nie je možné ukončiť realizáciu celého diela. Problémom sú stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré povoľuje magistrát. Uviedla to hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Vladimíra Bahýlová. Okrem absencie stavebných povolení sa spomína aj nečinnosť na dotknutých úradoch.

TIOP Vrakuňa pozostáva zo stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorých časť povoľuje dráhový stavebný úrad a časť bratislavský magistrát. Tie z nich, ktorú sú povolené dráhovým stavebným úradom, sa podľa hovorkyne realizujú v súlade s harmonogramom bez omeškania. Problémom sú však objekty a súbory povoľované hlavným mestom, ktoré plánoval zhotoviteľ realizovať súbežne. “Do tejto chvíle nie je ukončená inžinierska činnosť, ktorej výsledkom je vydanie zvyšných povolení,” skonštatovala Bahýlová.

V rámci projektu boli zrealizované práce na železničnom spodku a železničnom zvršku, káblová chráničková trasa či prekládky optických a metalických káblových vedení. Práce pokračujú na nástupišti, technologickom objekte, protihlukovej stene, prístreškoch pre cestujúcich a na priľahlých objektoch. Začatá mala byť realizácia zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD), chodníkov a prístreškov pre cestujúcich MHD, avšak zo spomínaných dôvodov tieto práce zhotoviteľ podľa hovorkyne nerealizuje.

Naplánovaná je aj výstavba ďalších dvoch terminálov integrovanej dopravy

“Práce na stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, majú trvať do konca mája. Do užívania sa stavba dostane na základe príslušných povolení, ktoré momentálne nevieme časovo ovplyvniť a ani zadefinovať,” odpovedala Bahýlová na otázku, či stále platí, že práce by mali trvať do mája a do užívania by sa mal TIOP Vrakuňa dostať v júli.

Naplánovaná je aj výstavba ďalších dvoch terminálov integrovanej dopravy. V prípade TIOP Lamačská brána (Bory) sú v súčasnosti zrealizované výruby v plnom rozsahu. Zvyšné práce sa majú začať po doriešení povolení pre stavbu. V súvislosti s TIOP Ružinov prebieha v súčasnosti inžinierska činnosť pre územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v apríli. Následne sa pristúpi k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. “Vzhľadom na to, že neboli vydané právoplatné územné rozhodnutia, nie je v súčasnej dobe možné definovať termíny pre vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu,” dodala Bahýlová. TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave. Avizovaných bolo viacero.