Regióny Bratislava

V Senci pripravujú monitoring zápachu. Reagujú tak na sťažnosti obyvateľov

Zdroj: senec.sk

SENEC – V Senci pripravujú monitoring zápachu. Na ten totiž v posledných rokoch eviduje mesto viaceré sťažnosti od obyvateľov. Podnety prichádzajú najmä počas teplejších mesiacov, keď je zápach najintenzívnejší a bráni večernému posedeniu na terase, vetraniu a pokojnému spánku. Senecká samospráva o tom informuje na svojom webe.

 

Primátor Senca Dušan Badinský vzhľadom na rastúce sťažnosti oslovil Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave, ktorý je podľa mesta uznávanou odbornou autoritou v tejto problematike.  Ešte v roku 2020 sa podarilo zorganizovať obhliadku, ktorú spoločne absolvovali zástupcovia ústavu a vedenia mesta. “Cieľom stretnutia bolo vytýčiť miesto merania, určiť lokalitu mesta, ktorá je najviac zaťažená zápachom a následne určiť zdroj zápachu,” spresnila samospráva. Počas tohto roka realizuje ústav v rámci prvej fázy vo vybranej lokalite kontinuálny monitoring meteoparametrov ako rýchlosť a smer vetra, teplota, tlak a relatívna vlhkosť vzduchu. “Monitoring bude realizovaný imisným meracím vozom Zdravotného ústavu so sídlom v Ostrave a bude prebiehať nepretržite. Cieľom monitoringu bude určiť smer, odkiaľ sa obťažujúci zápach do sledovanej lokality šíri,” uviedlo mesto. Plánovaný termín začiatku monitoringu, od 1. marca, sa však musel v dôsledku sprísnenia podmienok prechodu hraníc posunúť. O presnom termíne bude mesto včas informovať.

Senec však žiada pre úspešnosť projektu o pomoc aj obyvateľov, aby ak zaznamenajú na území mesta obťažujúci zápach, zaslali túto informáciu na e-mailovú adresu podnetzapach@senec.sk. Formulár na vyplnenie a zaslanie údajov bude dostupný aj na webovej stránke mesta. “Je potrebné zaslať dátum, čas, meno, priezvisko, telefonický kontakt, miesto výskytu – ulica a popisné číslo, charakter zápachu. Čiže, čo zápach pripomína, napríklad asfalt, olej, siláž, pokazené potraviny, odpadkový kôš, kyslý zápach a podobne,” spresnilo mesto. Namerané dáta z meracieho voza a informácie o výskyte zápachu od občanov  následne prepoja a na konci prvej fázy má byť známe, ktoré oblasti Senca sú zdrojom zápachu. Na základe toho sa rozhodne o ďalšom postupe. Výsledkom celého projektu by podľa samosprávy malo byť určenie konkrétneho pôvodcu zápachu.