Regióny Bratislava Top

Vallo mení parkovaciu politiku na poslednú chvíľu. Navrhuje viacero kľúčových zmien

Zdroj: TASR –/ Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Na poslednú chvíľu mení to, čo sám vymyslel. Vo štvrtok bude bratislavské zastupiteľstvo rozhodovať o tom, či schváli zmenu VZN o dočasnom parkovaní, čím by sa zaviedla jednotná parkovacia politika v celom meste. Primátor Matúš Vallo už jednu zmenu predčasom avizoval, teraz zverejnil finálnu verziu návrhu, v ktorom sú ďalšie zmeny. Týkajú sa najmä cien a dĺžky parkovacej karty, ale i pripomienok, ktoré primátorovi adresovali občania. 

 

Vo štvrtok rozhodujú poslanci o osude predloženého Vallovho návrhu o parkovacej politike. Jej predstavenie rozvírilo vášne nielen medzi laikmi, ale aj politikmi NR SR. Zhruba 10 dní na konci mája mohli občania adresovať primátorovi Matúšovi Vallovi pripomienky a postrehy k parkovacej politike. Viacero z nich akceptovali a zakomponovali do finálneho návrhu. Medzi nimi sú napríklad zvýhodnenie parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím na štandardných spoplatnených parkovacích miestach, možnosť zakúpenia si karty na kratšie časové obdobie, či umožnenie cudzincom získať rezidentskú parkovaciu kartu v prípade, ak sa preukážu pobytom podľa osobitného predpisu. 

Magistrát akceptoval viaceré pripomienky občanov. Podľa slov primátora sa viaceré požiadavky opakovali. Zdroj: bratislava.sk

Avšak, množsto pripomienok aj neakceptovali. Najčastejším dôvodom bola snaha o zníženie počtu ciest autom a zvýšenie využívania MHD. Najčastejšie občania chceli, aby sa počet voľných hodín v iných mestských častiach zvýšil, rovnako aby sa zvýšil počet voľných hodín pre návštevy. Podľa magistrátu by sa však potom skomplikovala situácia pre rezidentov. Rovnako občania navrhovali, aby sa zjednotili ceny parkovacích kariet, alebo aby sa ponechali vyhradené parkovacie miesta. Tie však ostanú iba obyvateľom so ZŤP. 

Polročné a štvrťročné karty

V návrhu sa zmenila najmä dĺžka platnosti parkovacích kariet. Pri rozdelení mesta do tarifných zón zostala cena hodinového parkovného. Pri tarifnom pásme A to predstavuje dve eurá za hodinu, v pásme B 1,5€, v pásme C 1€ a v pásme D 0,50€. Pri rezidentských parkovacích kartách navrhuje Vallo nasledovné:

Karta na prvé auto v domácnosti sa bude dať zakúpiť iba na rok za 39 €, pričom rezident si môže za 10 € dokúpiť možnosť parkovať 2 hodiny zdarma v iných mestských častiach. Pri karte za druhé auto v domácnosti si rezident môže určiť, či si chce kartu kúpiť na rok, pol roka alebo na tri mesiace. Tam je cena ročnej karty určená v hodnotne 150 €, polročnej v hodnote 75 € a trojmesačnej v hodnote 37,5 €. Za kartu pre tretie auto v domácnosti si rezidenti budú musieť siahnuť najhlbšie do vrecka – ročná bude v prípade schválenia návrhu stáť 500 €, polročná 250 € a štvrťročná 125 €. Pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutí budú platiť 90 až 100-percentné zľavy na parkovacie karty. Musia sa však preukázať parkovacím preukazom pre ZŤP osoby. Výhodu budú mať aj majitelia elektromobilov – tí budú mať oproti mjaiteľom klasických áut parkovaciu kartu o polovicu lacnejšiu vo všetkých prípadoch. 

Karty pre firmy

V prípade abonentských parkovacích kariet (teda kariet pre firmy) sa dĺžka platnosti navrhuje na ročnú, mesačnú a týždennú. Pri tarifnom pásme A (najbližšie k centru) by abonenti zaplatili 2000 eur, za mesačnú 200 eur a za týždennú 50 eur. V tarifnom pásme B by išlo o sumy 1500 eur za rok, 150 eur za mesiac a 37,5 za týždeň. V tarifnom pásme C by karta bola ešte lacnejšia – 1000 eur za rok, 100 eur za mesiac a 25 eur za týždeň. Najmenej budú v prípade schválenia návrhu platiť abonenti v tarifnom pásme D (najďalej od centra, okrajové mestské časti) – tam za rok budú platiť 500 eur, 50 eur za mesiac a 12,5 eura za týždeň.

Magistrát mesto rozdelí do štyroch tarifných zón, čím bližšie budú nerezidenti k centru, tým viac budú platiť. Zdroj: bratislava.sk

V rámi parkovacej politiky si staromestské zastupiteľstvo schválilo, že budú mať špeciálne postavenie. Pre nerezidentov bude platiť dočasné parkovanie v tarifnej zóne s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá je dve eurá. Avšak, v tarifnej zóne A nebude platiť bonusová karta, ktorá rezidentom umožňuje parkovať zdarma 2 hodiny v inej mestskej časti, ako je ich “domovská” mestská časť. Špecifické bude aj v deľbe financií za krátkodobé parkovanie. S magistrátom sa dohodli na prerozdelení výnosov tak, že 70 % pôjde mestu a 30% mestskej časti. V iných mestských častiach sa navrhuje prerozdelenie 85-15%.

Zmeny pre neúspešné hlasovanie

Vallo prvú zmenu v parkovacej politike oznámil po neúspešnom hlasovaní v staromestskom zastupiteľstve. Tam totiž jeho návrh neschválili, žiadali zverejnenie finančnej analýzy. Problémom bolo aj spomínané prerozdeľovanie financií. Vallo následne zverejnil novú podobu rezidentského parkovania – podľa prvotných plánov mala byť parkovacia politika spustená v prvých mestských častiach už v septembri budúceho roku, po novom tak bude až v roku 2021. Primátor chce dovtedy vybudovať viacero záchytných parkovísk, aj zefektívniť cestovanie MHD. Rovnako už nechce spoplatniť všetky miesta, ale iba tie, kde to bude potrebné.

“Spoplatnené zóny budú len tam, kde je problém zaparkovať, nebolo by fér spoplatňovať miesta, kde sa parkuje bez problémov. Preto sa bude férové parkovanie spúšťať len v konkrétnych zónach, ktoré začneme zavádzať od 2021. Konkrétna zóna sa zavedie, až keď budú na základe predchádzajúcich analýz zabezpečené dostatočne parkovacie kapacity pre rezidentov,” vysvetlil. Deklaroval, že kým nebude v danej zóne vybudovaných dostatok parkovacích miest, platené parkovanie sa tam nespustí. Pre tých, ktorí do hlavného mesta dochádzajú, sa má do roku 2021 vytvoriť 12 nových záchytných parkovísk v Bratislavskom kraji.

Po novom chce primátor zaviesť parkovaciu politiku až vtedy, keď budú na to vytvorené vhodné podmienky pre rezidentov aj nerezidentov. Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu

“Vznikne 22 kilometrov nových bus pruhov a 39 križovatiek s preferenciou MHD. Dopravný podnik zavedie 80 nových kĺbových autobusov, pribudne 9 expresných liniek MHD a 4 expresné regionálne linky BSK,” dodal. Najčastejšou kritikou na adresu parkovacej politiky je, že rezident si síce zaplatí parkovanie vo svojej mestskej časti, ale na rozdiel od vyhradených parkovacích miest nemá garantované, že pred domom zaparkuje. Vallo s ponechaním vyhradených miest v návrhu nepočíta. 

Galéria
Po novom chce primátor zaviesť parkovaciu politiku až vtedy, keď budú na to vytvorené vhodné podmienky pre rezidentov aj nerezidentov. Zdroj: FB / Matúš Vallo má rád Bratislavu
Primátor Matúš Vallo sa s návrhom na premenovanie časti námestia obrátil na starostku bratislavského starého mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zdroj: SITA / Braňo Bibel
Zdroj: FB / Matúš Vallo
V Bratislave je s parkovaním obrovský problém. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Niektoré mnestské časti si chcú vytvoriť parkovanie pre rezidentov iba v noci. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Vallo na poslednú chvíľu mení návrh parkovacej politiky. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Parkovacia politika by mala regulovať počet áut zaparkovaných v mestských častiach aj pohybujúcich sa po meste. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
V niektorých mestských častiach je parkovanie celodenným problémom, inde iba nočným. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Rezidenti budú môcť na dve hodiny odparkovať svoje auto aj v inej mestskej časti. To však nebude platiť v Starom Meste. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček
Parkovanie je obrovským problémom v celej Bratislave. Zdroj: Zoznam.sk / Peter Korček
Mesto magistrát rozdelí na štyri tarifné zóny, v každej sa bude platiť iná tarifa na hodinu. Rovnako sú určené ceny za rezidentské karty. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
S Vallom predstavili parkovaciu politiku aj starostovia všetkých bratislavských mestských častí. Tí vraj s nastavením súhlasia, majú však pripomienky. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
navigate_before
navigate_next