Regióny Bratislava

Veľký zvrat: Planetárium v Bratislave bude, mesto podpísalo memorandum

Posledná uvažovaná podoba planetária na nábreží. Zdroj WOAL

BRATISLAVA – Hlavné mesto podpísalo so združeniami Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) memorandum o planetáriu v Bratislave. Ide o potvrdenie záujmu vybudovať v hlavnom meste planetárium po tom, ako v lete padlo rozhodnutie, že pôvodne plánované planetárium na nábreží Dunaja nebude.

Pri tejto príležitosti zástupcovia združenia Slovenské planetáriá odovzdali primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi pamätný certifikát o pomenovaní planétky po zosnulom komunálnom politikovi, pedagógovi, aktivistovi či popularizátorovi vedy a kultúry v Bratislave Vladimírovi Dolinayovi.

“Zámerom je začlenenie planetária ako súčasti väčšieho komplexu vedecko-vzdelávacích, popularizačných či iných vzdelávacích inštitúcií,” konštatuje hlavné mesto.

Podpísaním memoranda sa zainteresované strany zaviazali aktívne participovať na úkonoch, smerujúcich k vzniku planetária v hlavnom meste a propagácii tohto projektu. Má ísť tiež o spoluprácu pri príprave stavby a prípadne aj prevádzky planetária. Úlohou združení majú byť aktivity zamerané na propagáciu potreby výstavby planetária, odborné poradenstvo pri projektovaní, stavbe a zariaďovaní planetária, ale tiež návrhu jeho prevádzky a hospodárenia. Úlohou hlavného mesta bude najmä viesť proces projektovej prípravy. Keďže význam funkcie planetária presahuje úroveň a územie hlavného mesta, na jeho výstavbu i prevádzku bude potrebný model financovania z viacerých zdrojov.

Počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva si zároveň primátor Bratislavy prevzal pamätný certifikát o pomenovaní planétky po Vladimírovi Dolinayovi. Planétku číslo 400881 objavil člen združenia a astronóm Tomáš Vorobjov. “Ako objaviteľ planétky využil právo navrhnúť pre objekt meno a Medzinárodná astronomická únia oficiálne zaregistrovala pre toto vesmírne teleso meno VLADIMÍRDOLINAY,” priblížilo hlavné mesto.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo koncom júna rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja v Bratislave nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom, týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO). Hlavné mesto však deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám na vybudovanie planetária. Zastávalo však názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania. Rokovania na túto tému preto pokračujú.