Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Top

VEĽKÉ ZMENY pre MOTORISTOV na Slovensku! Už tento mesiac začnú platiť nové pravidlá

Na slovenských diaľniciach bude v obci maximálna rýchlosť 130km/h. Zdroj: archív zoznam.sk

BRATISLAVA – Novela cestného zákona sa od januára poriadne zmenila. Nové pravidlá platia nielen pre motoristov, ale aj pre cyklistov, kolobežkárov alebo chodcov. Od začiatku letných prázdnin pribudla ďalšia výrazná zmena, ktorá by mala zásadným spôsobom zjednodušiť a zrcýhliť dopravu v obciach.

 

Od 6.júla by mala totiž na Slovensku platiť novela cestného zákona, podľa ktorej môžu vozidlá do 3500 kilogramov jazdiť po diaľnici v obci maximálnou rýchlosťou 130 km/h. “Ale zároveň nesmie vodič prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,” uvádza sa v Zákone o cestnej premávke. Pričom platí, že vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Na diaľnici smie vodič autobusu jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h. Úprava má zjednodušiť dopravu a plynulejšiu jazdu v obciach, cez ktoré prechádza diaľnica.

Dôvodom je fakt, že diaľnica je nadradená infraštruktúra a zároveň novela reflektuje na nové pravidlá pri výrobe automobilov. Podľa európskeho nariadenia majú mať všetky nové vozidlá od 6. júla 2022 a všetky prvýkrát evidované vozidlá od 7. júla 2024 povinné vo výbave systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, známejší ako obmedzovač rýchlosti. V tejto súvislosti sme preto oslovili ministerstvo vnútra ako by mala novela zákona na slovenských cestách vyzerať v praxi. Vyjadrila sa Denisa Bárdyová z Oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru.

 

Na slovenských diaľniciach bude v obci maximálna rýchlosť 130km/h. Zdroj: archív zoznam.sk

Od 6.júla by mala na Slovensku platiť novela cestného zákona, podľa ktorej môžu vozidlá do 3,5 tony jazdiť po diaľnici v obci maximálnou rýchlosťou 130 km/h. Bude to platiť na všetkých diaľničných úsekoch na Slovensku alebo bude v na niektorých úsekoch obmedzená maximálna povolená rýchlosť?

Novelou č. 455/2021 účinnou od 06.07.2022 dôjde v zákone o cestnej premávke (8/2009 Z.z.) k vypusteniu ustanovenia, že na diaľnici v obci je rýchlostné obmedzenie na 90 km/h. Vzhľadom na to, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, nie je dôvod obmedzovať rýchlosť na diaľnici či prechádza alebo neprechádza obcou. Ak je potrebné rýchlosť na diaľnici prechádzajúcej obcou obmedziť, vykoná sa tak prostredníctvom príslušných dopravných značiek alebo dopravných zariadení obmedzujúcich rýchlosť. Taktiež sa vypúšťa obmedzenie spočívajúce v najnižšej dovolenej rýchlosti jazdy na diaľnici v obci (65 km/h).

Ako to bude s maximálnou povolenou rýchlosťou na rýchlostných cestách v obci od 6.júla a mení sa maximálna povolená rýchlosť aj pre vozidlá nad 3,5 tony ako sú autobusy, kamióny alebo nákladné vozidlá na diaľnici v obci?

Uvedenou novelou nedošlo k zmene najvyššej povolenej rýchlosti jazdy pre vozidlá najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a autobusy, a to ani na diaľnici. Podľa § 37 ods. 3 zákona o cestnej premávke – ustanovenia o premávke na diaľnici uvedené v § 35 ods. 2 až 5 a § 36 ods. 1, 3 a 4 platia aj na ceste pre motorové vozidlá. Podľa § 37 ods. 4 zákona o cestnej premávke – ak nie je v odsekoch 1 až 3 a § 35 a 36 uvedené inak, platia pre premávku na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá ostatné ustanovenia tohto zákona.

Aké ďalšie novinky v cestnom zákone sú aktuálne schválene a platné na slovenských cestách, respektíve začnú platiť v najbližšom čase?

Novelou účinnou od. 01.07.2022 sa udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri  ktorej dôjde len k hmotnej škode na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku v akejkoľvek výške nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť (za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti).

 

Na slovenských diaľniciach bude v obci maximálna rýchlosť 130km/h. ZDROJ: fb NDS

Podľa Denisy Bárdyovej sú platné a účinné aj ďalšie zmeny zákona o cestnej premávke a to najmä vo vzťahu k cyklistom.

Predchádzanie
– Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.
– Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1,5 m v ostatných prípadoch.

Odbočovanie
– Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.
– Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

Jazda cez križovatku
– Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou “Daj prednosť v jazde” alebo “Stoj, daj prednosť v jazde”, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.

Osobitné ustanovenia o cyklistoch
– Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú (na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom) smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.
– Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
– V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.