Veľkonočné sviatky rozdelili cirkev. Grécko-katolická nebude meniť názvy sviatočných dní

BRATISLAVA – Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si ponecháva doterajšie názvy jednotlivých sviatočných dní počas veľkonočného obdobia. Potvrdil hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič. K zmene pristúpili len v rímskokatolíckej cirkvi.

 

„Liturgický kalendár gréckokatolíckej cirkvi sa v názvosloví veľkonočných sviatkov aj doteraz odlišoval od sviatkov v latinskom kalendári,“ uviedol Pavlišinovič. Jednotlivé sviatočné dni v gréckokatolíckej cirkvi v minulosti a aj teraz nesú tieto ustálené názvy: Kvetná nedeľa, Svätý a veľký štvrtok, Svätý a veľký piatok, Svätá a veľká sobota, Svetlá a veľká nedeľa Paschy, Svetlý pondelok. „Treba však podotknúť, že naši veriaci aj pod vplyvom latinskej cirkvi používali niekedy aj doteraz používané zvykové názvoslovie, napríklad Zelený štvrtok či Biela sobota,“ dodal Pavlišinovič.

Zmena názvov jednotlivých sviatočných dní spätých s Veľkou nocou súvisí s vydaním nového prekladu Rímskeho misála. Ten sa záväzne začal v rímskokatolíckej cirkvi používať od 1. januára. V misáli dni počnúc Kvetnou nedeľou až po Veľkonočný pondelok uvádzajú už s pozmenenými názvami. Zmena názvov sviatkov počas Veľkej noci sa netýka ani Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Potvrdil generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko.

 

Gréckokatolícka cirkev si ponechá doterajšie názvy jednotlivých sviatočných dní. Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara uviedol, že zmeny v názvoch sú dôsledkom snahy o väčšiu vernosť latinskému originálu – použité názvy v novom vydaní Rímskeho misálu sú bližšie výrazom, ktoré má originálny Missale Romanum. Nové vydanie Rímskeho misálu, čiže základnej liturgickej knihy, ktorá sa používa pri slávení rímskokatolíckych bohoslužieb, vstúpilo do platnosti 1. januára. Namiesto Kvetnej nedele sa začína používať názov Palmová nedeľa. Zelený štvrtok bude po novom niesť názov Štvrtok svätého týždňa, Veľký piatok zas Piatok utrpenia Pána.

Kramara priblížil že z Bielej soboty sa stáva Svätá sobota, Veľkonočná nedeľa sa zmenila na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. Pomenovanie Veľkonočný pondelok sa zmenilo podľa Rímskeho misálu na Pondelok vo veľkonočnej oktáve. Tradičné vyjadrenia však podľa Kramaru v bežnej komunikácii nestrácajú svoju platnosť, ani sa ich nik nesnaží odstrániť. „Napokon, aj názvy uvedené v misáli v zátvorkách sú toho svedectvom. Kto chce hovoriť odborne presne, liturgicky exaktne, bude používať termíny z misála. Kňazom takéto vyjadrovanie, samozrejme, prináleží,“ dodal Kramara.

Viac o téme: gréckokatolícka cirkev, kostol, liturgia, Post, rímskokatolícka cirkev, sviatky, sviatočné dni, Veľká noc, veriaci

Súvisiace články