Regióny Bratislava

VIDEO Majú toho dosť! Developerov v Demänovskej doline nechcú

Zdroj: TASR / Dano Veselský

BRATISLAVA – Aktivisti odovzdali vo štvrtok petíciu na záchranu Demänovskej doliny do Národnej rady SR. Podpísalo ju 113-tisíc ľudí. Žiadajú urýchlené riešenie zmien troch zákonov a prijatie 36 navrhovaných zmien a opatrení na zefektívnenie ochrany prírody v chránených územiach. Veria v skoré prerokovanie svojich požiadaviek v pléne parlamentu.

 

“Požiadavky vo výzve majú zabrániť podobným zlyhaniam v územnom plánovaní a schvaľovaní výstavby na území národných parkov, k akým došlo posledné roky práve v Demänovskej doline na území Národného parku Nízke Tatry,” hovoria aktivisti.

petícii požadujú riešenie zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Tvrdia, že nový zákon o územnom plánovaní, ktorý zo svojej dielne predložil podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina), viac zvýhodní developerov, a to aj v chránených územiach. “Máme obavy o osud obcí aj prírody. Slovo miestnych už nebude mať žiadnu váhu proti stavbám, ako sú napríklad spaľovne odpadu. Otázne je, čo v novom systéme územného plánovania zmôže orgán ochrany prírody, keď sa v Demänovskej doline ani za súčasného systému nedokázal ubrániť tlaku developerov,” priblížila Iveta Niňajová z Asociácie prírodného turizmu.
Zdroj: TASR / Dano Veselský

Jednou z hlavných požiadaviek výzvy je aj zákaz umiestnenia stavby v národnom parku. “Ak si turista nemôže v národnom parku oficiálne odtrhnúť liečivú rastlinu alebo vybočiť z chodníka do voľnej krajiny, ako je možné, že si tu developer môže postaviť apartmánový dom akejkoľvek podlažnosti,” poznamenal Karol Kaliský z iniciatívy My sme les.

Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje NR SR v pléne. Kancelária NR SR by mala preveriť súlad doručenej petície so zákonmi. “Prípadnú vecnú príslušnosť a zistené skutočnosti oznámi predsedovi NR SR tak, aby ju predseda do 30 pracovných dní od jej doručenia mohol postúpiť na prerokovanie a zaujatie stanoviska gestorskému výboru NR SR,” uvádza sa na webovej stránke parlamentu.