Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Viete o tom? Lieky na predpis nemožno dodávať cez donáškové služby

Lieky na predpis donáškové služby dodávať nemôžu. ZDROJ: Glob.sk / Peter Korček

SLOVENSKO – Lieky viazané na lekársky predpis nemožno dodávať prostredníctvom donáškových služieb. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv v súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis. Ústav pripomína, že predpísané lieky môžu vydávať výlučne lekárne alebo zákonom stanovené zdravotnícke zariadenia. Poskytnúť ich môže len osoba s príslušným vysokoškolským vzdelaním. Informovala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Jana Matiašová.

 

“Lekárenskú starostlivosť môže poskytovať výlučne osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie. Činnosť subjektov bez povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré obstarávajú lieky pre pacientov, nemá oporu v zákone o liekoch,” skonštatoval riaditeľ štátneho ústavu Peter Potúček.

Lieky sa môžu odovzdať až po vykonaní všetkých predpísaných úkonov. Ide napríklad o kontrolu správnosti údajov uvedených na lekárskom predpise s údajmi v preskripčnom zázname, upozornenie na osobitné varovania pri užívaní lieku, ale aj informovanie pacienta o možnosti výberu náhradného humánneho lieku a o výške doplatku pacienta.

“Podobne ako odborné vyšetrenie u lekára, ani výdaj lieku na lekársky predpis nemožno uskutočniť prostredníctvom inej osoby namiesto farmaceuta alebo pacienta. Takýto postup je nezákonný, a navyše predstavuje pre pacienta značné riziká, ako napríklad výdaj chybného, alebo dokonca falšovaného lieku, nesprávne poučenie o užívaní lieku, zneužitie osobných údajov a mnohé ďalšie,” dodal Potúček.

Prípadnú chybu pri výdaji lieku, ktorá vyvolá nežiaduci účinok, napríklad pri zámene, musí lekáreň nahlásiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Dotknuté subjekty musia dodržiavať aj pravidlá ochrany osobných údajov pacientov.