Viete, že za 22 rokov narástlo územie medveďa na Slovensku o 42 percent?

SLOVENSKO – V roku 2000 bol celkový hlásený areál medveďa na Slovensku 11 500 štvorcových kilometrov (km2), vlani to bolo 16 300 km2. Medveď za 22 rokov obsadil nové územie o výmere 4 800 km2, čo je nárast jeho areálu o 42 percent. Uviedlo to Národné lesnícke centrum, ktoré zosumarizovalo doterajšie údaje a dokumenty, týkajúce sa stavu, problémov a manažmentu medveďa hnedého na Slovensku.

 

Niekdajší výskyt medveďa v horských oblastiach s vysokou lesnatosťou sa dnes zmenil na pahorkatiny až nížiny. V súčasnom období je hlásený aj z okresov na hranici s Maďarskom, a to Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Košice okolie. „Populačná hustota sa najvýraznejšie zvýšila najmä v okresoch stredného a severného Slovenska (Ružomberok, Banská Bystrica, Prievidza, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Brezno, Detva, Zvolen),“ skonštatovali lesníci.

Tvrdia, že prvé presné určenie reálnej početnosti medveďa bolo v roku 2014. Na základe genetického výskumu vtedy určili početnosť medvedej populácie na Slovensku na jarný stav 1 256 jedincov, plus mínus 235 jedincov. „Okrem toho bol zistený dôležitý údaj o sexuálnej štruktúre výrazne naklonenej v prospech samíc (1:1,5), čo ešte viac zvyšuje pôrodnosť celej populácie,“ uviedlo Národné lesnícke centrum.

Pokiaľ ide o čistý každoročný prírastok bez úmrtí, ročne by tak na Slovensku malo pribudnúť 300 až 400 nových medvieďat. Od roku 2014 by tak na Slovensku malo byť podľa Národného lesníckeho centra minimálne o 3 000 jedincov viac a celková početnosť by mala prekračovať úroveň 4 000 medveďov hnedých.

V rámci poľovníckej štatistiky bolo za minulý rok vykázaných 3 160 jedincov. K tomu sa po zhodnotení všetkých dostupných ukazovateľov prikláňa aj odhad Národného lesníckeho centra, a to 2 500 až 3 200 kusov. „Aj preto sa javia byť výsledky projektu Štátnej ochrany prírody SR, zameraného na určenie početnosti medveďa hnedého pomocou DNA analýz, ktorý zistil početnosť len niečo cez 1 000 jedincov, ako vysoko nepravdepodobné,“ poukázali lesníci. Myslia si, že bolo vyzbieraných a analyzovaných málo vzoriek. To podľa nich potvrdzuje aj oponentský posudok vypracovaný Technickou univerzitou Zvolen koncom minulého roka.

Národné lesnícke centrum tvrdí, že regulácia stavov medveďa lovom je v prípade potreby možná. Záleží na nastavení národnej legislatívy, prípadne na rozhodnutí kompetentných orgánov. Tie by tento krok mali odkomunikovať s Európskou úniou.

„Aktuálny prístup Slovenska preto považujeme za nesprávny, keďže vedie k prehlbujúcim sa problémom a ani výhľadovo neponúka reálnu nádej na zlepšenie manažmentu tejto šelmy. Naopak, často vedie dokonca až k problémom s ochranou iných ohrozených druhov,“ zhodnotilo Národné lesnícke centrum. Doplnilo, že ak nedôjde pri manažmente medveďa hnedého urýchlene k zásadnej zmene, budú sa problémy s ním stupňovať.

Štátna ochrana prírody v utorok (18. 7.) zverejnila štúdiu zameranú na odhad početnosti medveďa hnedého. Na Slovensku je odhadom maximálne 1 275 jedincov. Najväčšia populácia je evidovaná v Chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde má byť 278 jedincov.

Viac o téme: medveď, národné lesnícke centrum, početnosť, Štátna ochrana prírody, územie

Súvisiace články