Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Výrazné ZMENY pre policajtov: Čo si môžu dovoliť? TOTO vám pri kontrole už nehrozí

Aj policajti musia pri kontrolách dodržiavať pravidlá, predpisy a zákon. Ilustračné foto. Zdroj: FB/Polícia SR

BRATISLAVA – Kontrola dokladov, technického stavu vozidla, kontrola na alkohol alebo batožinového priestoru či interiéru auta. To všetko má svoje pravidlá na jednej aj druhej strane. Pri každej kontrole si treba totiž uvedomiť jednu podstatnú vec. Aj policajti musia dodržiavať pravidlá, predpisy a zákony. Hovorí o tom aj aktuálne ustanovenie Zákona Národnej rady o Policajnom zbore.

 

Zastavenie vozidla nemôže byť bezdôvodné, keďže je to služobný zákrok, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Každý šofér by sa mal pri kontrole preukázať občianskym aj vodičským preukazom a malým technickým preukazom od vozidla. Ak doklady pri sebe nemáte je vašou povinnosťou oznámiť policajtom vaše rodné číslo, adresou trvalého bydliska a podobne. Za jazdu bez dokladov však môžete dostať pokutu vo výške 30 eur alebo vás aj môžu predviesť na policajnú stanicu. Ale čo v prípade kontroly interiéru auta a jeho kufra? Ako informuje najpravo.sk, policajt ich síce môže kontrolovať, ale vždy iba v súčinnosti s vodičom a navyše vás policajt musí poučiť o vašich právach.

„Navyše zásah policajta si môžete natáčať aj na záznamové zariadenie. Či už na mobil, kameru, alebo na kameru namontovanú v aute. Ale ak ste obmedzený na slobode, potom už môže nakrúcať iba váš spolujazdec alebo niekto iný, ale nie vy,“ dodáva najpravo.sk. Navyše je dôležité vedieť, že policajt nesmie kontrolovať auto sám. Môže vás vyzvať aby ste mu ukázali povinnú výbavu auta, trojuholník, lekárničku, reflexné vesty a podobne. Kontrolu iných priestorov môže urobiť iba so súhlasom vodiča, pričom odkladacie priestory musí otvoriť iba vodič a iba on môže manipulovať s vecami v aute. „Policajt je nepochybne pri výkone oprávnení v doprave v postavení štátneho orgánu, teda na jeho činnosť je nutné aplikovať čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čo znamená, že môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,“ informuje najpravo.sk.

 

Aj policajti musia pri kontrolách dodržiavať pravidlá, predpisy a zákon Zdroj: FB/Polícia SR

To všetko neplatí ak je osoba dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu, napadla policajtov pri kontrole, je sledovaná alebo pristihnutá priamo pri trestnom čine. Vtedy je osobná prehliadka a prehliadka auta možná aj bez súhlasu vodiča alebo prokurátora. „Ak vodič svojou jazdou dáva najavo, že jeho jazda sa vymyká bežnému užívaniu pozemných komunikácií a rešpektovaniu pravidiel cestnej premávky, napríklad nedávanie znamení o zmene smeru jazdy, nerešpektovanie dopravných značení, nedôvodné prechádzanie z jednej strany na druhú,“ zdôrazňuje najpravo.sk. Hoci zákon priznáva oprávnenia policajtovi pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, nemôže ich vykonávať podľa vlastného uváženia či svojvôle, len s odkazom na formálny text zákona.