Regióny Bratislava

Výstavba mosta Dobrohošť sa predražila o viac ako 2 milióny eur

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti. Zdroj: dopravoprojekt.sk

BRATISLAVA – Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti sa dofinancuje sumou 2,3 milióna eur. Dofinancuje sa zo zdrojov štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorý je hlavným partnerom projektu. O pokračovaní v projekte rozhodla vláda na mimoriadnom piatkovom zasadnutí.

 

Projekt je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hodnota projektu je vyše 10,4 milióna eur bez DPH. Rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je 50:50, priblížilo ministerstvo životného prostredia. “Hodnota projektu na strane SR je 4,9 milióna eur bez DPH, z toho má byť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja financových 85 percent,” doplnilo. Aktuálne sa uskutočňujú verejné obstarávania na výber zhotoviteľa spoločného mosta a výber zhotoviteľa objektov k mostu na Slovensku. Robí sa aj verejné obstarávanie na výber stavebného dozoru. Uchádzači podľa envirorezortu avizovali, že realizácia projektu v rámci predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej v roku 2018 nie je udržateľná. Dôvodom je mimoriadny nárast cien v stavebníctve.

Ministerstvo zdôraznilo, že VV preto nemôže úspešne ukončiť verejné obstarávania. “Musí pristúpiť k aktualizácii predpokladaných hodnôt zákaziek a po odsúhlasení pokračovať v projekte, verejné obstarávania opätovne realizovať,” uviedlo. Implementácia projektu sa musí uskutočniť najneskôr do konca budúceho roka. “Vzhľadom na skokový nárast cien v stavebníctve v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ako aj vojny na Ukrajine nastala situácia, keď je ohrozená implementácia medzinárodného projektu, a to z dôvodu, že po aktualizácii predpokladaných hodnôt zákaziek je zrejmá potreba zvýšenia hodnoty projektu na strane SR o 2,3 milióna eur,” vysvetlilo ministerstvo s tým, že vodohospodári majú dostatok financií.

Mostné spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti bude podľa envirorezortu slúžiť pre chodcov, cyklistov, záchranárske zložky a pre vozidlá údržby. Prepojením Malého Žitného ostrova na Slovensku a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti územia, doplnil. Most bude súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6 a Slovensko sa tak napojí na európsku cyklomagistrálu.