Začína sa letná sezóna a DOVOLENKY. Cestovať sa dá vo veľkom, pandemické opatrenia už Európu nelimitujú

BRATISLAVA – Letná sezóna a s ňou spojené dovolenky sa už pomaly začínajú a Slovákov tak vo veľkom zaujímajú možnosti cestovania do zahraničia, ktoré sa po pandémii výrazné zmenili. Pripravili sme preto prehľad aktuálnych opatrení, podmienok a pravidiel vo vybraných krajinách, kam Slováci najradšej cestujú.

 

Cestujúci do Rakúska sa po novom pri vstupe do krajiny nemusia preukazovať negatívnym testom či potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Ruší sa aj povinnosť karantény. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí o tom informuje na webe. „Najnovšia novela spolkovej vyhlášky síce i naďalej ponecháva v platnosti pravidlo 3G (OTP), ale predbežne do 30. septembra 2022 (alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie) ruší kontroly na hraničných priechodoch a do zoznamu rizikových krajín nie je zaradená žiadna krajina,“ doplnil rezort. Úplne bezproblémová je situácia pri cestovaní do Slovinska, kde od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19. Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred pandémiou COVID-19. Zrušila sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia. Podmienky a pravidlá vstupu do Českej republiky boli takisto v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok. Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť. Ak cestujete do Španielska tak všetky osoby vstupujúce na územie Španielska (neplatí pre osoby mladšie ako 12 rokov) musia disponovať jedným z nasledujúcich potvrdení. Platné potvrdenie/certifikát o dokončenom očkovaní (nie viac ako 270 dní od aplikácie poslednej dávky – tj. platnosť rovnako ako v SR) alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo potvrdenie o negatívnom výsledku PCR/antigénneho testu.

 

Chorvátsko je obľúbenou zahraničnou destináciou Slovákov. Zdroj: archív zoznam.sk

Situácia sa zjednodušila aj v Chorvátsku . Od 1. mája 2022 chorvátske inštitúcie prestali kontrolovať doteraz stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska súvisiace s COVID-19. Aktuálne podmienky platia do odvolania. „Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice, inak je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. V prípade komplikácií s odoslaním/vyplnením formulára EnterCroatia k deťom do 12 rokov, môžete prípadne pridať covid certifikát/testovanie/prekonanie COVID-19 jedného z rodičov, ako dôkaz, že cestuje s rodičom, ktorý môže bezproblémovo vstúpiť do Chorvátska. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie, napriek tomu, že je dostupná aj slovenská verzia,“ informuje ministerstvo zahraničia.

Zároveň dodáva, že v prípade jednodňových poznávacích zájazdov do Chorvátska formulár v priečinku ubytovania vyplniť poznámku “bez ubytovania“. Všetkým cestujúcim zo Slovenska sa odporúča, aby si pred cestou skontrolovali termín platnosti svojho cestovného pasu a mali uzavreté cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s ochorením COVID-19 (karanténa, hospitalizácia, liečba, prevoz do SR a pod.). Slovákom je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

 

Začína sa dovolenková sezóna a cestovanie nemá žiadne obmedzenia. Zdroj: archív zoznam.sk

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka majú povinnosť sa preukázať buď:

 • negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny,
 • alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny,
 • alebo platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny). Za úplne zaočkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá prijala aspoň dve dávky vakcín schválených na núdzové použitie Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Tureckom (napr. Pfizer-BioNTech a Moderna) alebo najmenej jednou jednodávkovou vakcínou (napr. Johnson & Johnson),
 • alebo platným certifikátom potvrdzujúci prekonanie COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

Ak cestujete leteckou dopravou ste povinní vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Táto povinnosť sa netýka cestujúcich mladších ako 6 rokov. Vytlačená kópia potvrdenia alebo mobilná snímka vyplneného formulára je kontrolovaná pred letom.

 

Začína sa dovolenková sezóna a cestovanie nemá žiadne obmedzenia. Zdroj: archív zoznam.sk

Iná situácia je v Grécku, kde S príchodom letnej turistickej sezóny Grécko od 1. mája 2022 zrušilo podstatné obmedzenia týkajúce sa COVID-19. Na vstup do krajiny už nie je potrebné preukazovať sa očkovacím certifikátom, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym testom. V platnosti zostáva povinná maska na tvár v interiérových priestoroch. Grécke letiská sú otvorené pre vnútroštátne aj medzinárodné lety. Cestujúcim je do krajiny povolený vstup pozemnou dopravou cez hraničné priechody Kakavia, Mertziani a Mavromatio (z Albánska), Promachonas, Ormenio, Nymfea a Exochi (z Bulharska), Evzoni, Doirani, Niki a Krystallopigi (zo Severného Macedónska), ako aj Kipi, Kastanies (z Turecka). Vnútroštátna hromadná doprava funguje bez obmedzení pri plnej obsadenosti dopravných prostriedkov.

Počas prepravy je povinnosť mať nasadenú masku alebo respirátor. „Vstup do reštaurácií, kaviarní, barov, obchodov a zábavných podnikov je povolený všetkým. Požiadavka na potvrdenie o očkovaní, negatívny test alebo doklad o prekonaní ochorenia bola zrušená. Reštaurácie, kaviarne, bary, obchody a zábavné podniky môžu fungovať na plnú (100 percentnú) kapacitu. Nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch už nie je potrebné. Naďalej však zostáva v platnosti povinné nosenie masiek vo vnútorných priestoroch (najmenej do konca mája 2022). Do 1. júna naďalej platí nariadenie o nosení rúška v aute pre cestujúcich. Výnimku z tejto povinnosti majú členovia rodiny. Pokuta za nedodržanie povinnosti je 300 eur,“ konštatuje ministerstvo zahraničia.

 

Začína sa dovolenková sezóna a cestovanie nemá žiadne obmedzenia. Zdroj: archív zoznam.sk

Pre vstup do Talianska od 1. mája 2022 prestávajú platiť mnohé obmedzenia, počnúc od green passu, ktorý už nebude potrebný, okrem špecifických prípadov (nemocníc a návštev sociálno-zdravotných zariadení). Pri vstupe do krajiny je green pass povinný. Od 1. mája 2022 sa ruší povinnosť vyplnenia vstupného PLF formuláru. Povinnosť nahlásiť sa na oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte „ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu“) platí len v prípadoch, pokiaľ sa cestujúci nevie preukázať COVID preukazom EÚ. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny. Do 15. júna však ostáva platná povinnosť nosenia respirátorov FFP2 v prostriedkoch MHD, kinách, divadlách, na športových a kultúrnych podujatiach v uzavretých priestoroch, ako aj v nemocničných štruktúrach a domovoch pre seniorov. Nosenie rúška je odporúčané na pracovisku, v supermarketoch, či v nákupných centrách. Green pass nie je potrebný:

 • reštaurácie a bary
 • kiná, divadlá, koncerty, diskotéky, športové arény (v interiéri do 15. júna povinnosť respirátora FFP2)
 • hotely, B&B, turistické zariadenia
 • športoviská, posilňovne, wellness, kúpele
 • oslavy, obrady a svadby
 • obchody, verejné úrady, univerzity, výberové konania a konkurzy – od 31. marca 2022 bola zrušená povinnosť predložiť green pass. Pre študentov odpadá povinnosť preukázať sa green passom pri návšteve vysokej školy, green pass nie je potrebný ani pre účastníkov verejných konkurzov a tendrov, alebo školení.

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú povinnosť preukázať sa green passom. Táto povinnosť platí aj pre osoby navštevujúce seniorov v sociálnych, sociálno-zdravotníckych zariadeniach a miestach, kde sa nachádzajú chorí a starí ľudia. Rovnako platí povinnosť použitia respirátora FFP2.

 

Začína sa dovolenková sezóna a cestovanie nemá žiadne obmedzenia. ZDROJ: Blue Religion / Lucia Baranová

Všetky osoby vstupujúce na územie Španielska (neplatí pre osoby mladšie ako 12 rokov) musia disponovať jedným z nasledujúcich potvrdení:

 • platné potvrdenie/certifikát o dokončenom očkovaní (nie viac ako 270 dní od aplikácie poslednej dávky – tj. platnosť rovnako ako v SR)
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19
 • alebo potvrdenie o negatívnom výsledku PCR/antigénneho testu.

„Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu na oficiálnej webovej stránke, v hoteli či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete. Pri vstupe na Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy, kde sa podmienky priebežne aktualizujú a menia, odporúčame byť v kontakte s regionálnou leteckou spoločnosťou a žiadať aktuálne informácie ohľadom vstupu z pevninského Španielska na Kanárske a Baleárske ostrovy,“ zdôrazňuje ministerstvo zahraničia. Použitie rúška je od 20. apríla 2022 povinné už iba vo všetkých typoch verejnej dopravy (autobusy, vlaky, lietadlá, metro, lode…), v  zdravotných strediskách vrátane nemocníc, v lekárňach, v sociálnych zariadeniach.

 

Začína sa dovolenková sezóna a cestovanie nemá žiadne obmedzenia. ZDROJ: archív zoznam.sk

Všetci cestujúci prichádzajúci do Egypta sú vyzvaní, aby sa zaregistrovali (najmenej dva dni pred začiatkom cesty) s cieľom získania QR kódu. Vyplnením tejto registrácie si skrátite čakaciu dobu po príchode na letisko.  Po prílete na letisko v Egypte bude všetkým cestovateľom zmeraná teplota. Každý cestujúci musí mať uzavreté zdravotné cestovné poistenie. Od 24. júna 2021 umožňuje Egypt vstup na svoje územie všetkým osobám s ukončeným očkovaním bez nutnosti predloženia PCR testu. Cestujúci z krajín, ktoré nie sú postihnuté novými mutáciami a podstúpili plnú vakcináciu, môžu po 14 dňoch vstúpiť na územie Egypta bez povinnosti PCR testu. Pre cestovateľov, ktorí nie sú očkovaní alebo nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, platia nižšie uvedené doterajšie opatrenia. Na všetkých miestach vstupu do krajiny je zavedená povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 72 hodín. Výsledok testu je možné predložiť v papierovej forme od certifikovaného laboratória alebo aj prostredníctvom QR kódu. PCRtest alebo antigénový test je vyžadovaný aj v letoviskách Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh, Taba, Marsa Alam a v hlavnom meste Káhire.

 

Dovolenky vyberáme na základe osobnostných preferencií. Zdroj: TASR / Michal Svítok

V letoviskách Šarm el-Šajch, Hurgháda, Taba, Marsa Alam je možné podstúpiť PCR test priamo na letisku za cenu 30 USD. „Ale slovenské veľvyslanectvo v Káhire dôrazne odporúča slovenským občanom podstúpiť PCR test pred prípadným odletom do Egypta ešte na území SR. V prípade v Egypte zisteného pozitívneho výsledku budú možnosti veľvyslanectva, s ohľadom na pomoc smerom k nakazenému slovenskému občanovi, obmedzené. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov,“ dodáva ministerstvo zahraničia. Od 1. júna 2021 sú kaviarne a reštaurácie otvorené do 01.00 hod. Obchodné domy a obchody sú počas týždňa otvorené do 23.00 hod. V Egypte nie je večerný zákaz vychádzania. Na verejnosti je povinné nosiť rúško. Ubytovacie, stravovacie či dopravné služby sú štandardne v prevádzke a nie sú nijako obmedzené

 

 

Viac o téme: Česká republika, cestovanie, cestujúci, Chorvátsko, doprava, dovolenka, Egypt, Grécko, leto, obmedzenia, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Turecko

Súvisiace články