Dobre vedieť Regióny Bratislava

Zberný dvor Rača je opäť otvorený. Fungovať bude do 30. novembra

Zberný dvor Rača je opäť otvorený. Ilustračné foto. ZDROJ: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Sezónny zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách v Bratislave je opäť otvorený. Obyvateľom nielen Rače, ale aj mestských častí Nové Mesto a Vajnory je k dispozícii do 30. novembra. Zriadené je tam aj zberné miesto vecí pre Bratislavské centrum opätovného využitia KOLO.

“Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach,” pripomína mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Zberný dvor je otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h. Výnimkou sú štátne sviatky. Obyvatelia môžu bezplatne odovzdať objemný odpad (maximálne 150 kg osoba/rok), bioodpad zo záhrad a zelene (maximálne tri vrecia osoba/týždeň), ale tiež roztriedený papier, lepenku, sklo či plasty. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu, poplatok sa uhrádza hlavnému mestu.

Okrem zberného dvora v Rači prevádzkuje OLO aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, ktorý slúži všetkým obyvateľom Bratislavy, a to počas celého roka. Práve tam je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky druhy odpadov sú odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie.