Regióny Bratislava

Združenie miest a obcí Slovenska dalo 10 zásadných pripomienok k zákonom o cestnej premávke a priestupkoch

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo 10 zásadných pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o cestnej premávke a tiež k súčasne novelizovanému zákonu o priestupkoch. V argumentácii poukazuje na potrebu rozšírenia možností obecných polícií.

 

“Pripomienky vedú jednak k tomu, aby priestupky v prípade objektívnej zodpovednosti mohla riešiť nielen polícia, ale aj obec. Zároveň namietame, že novela stanovuje obecnej polícii oveľa menší rozsah kompetencií, než vyplývajú z ustanovení zákona o obecnej polícii,“ uviedol hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Podľa združenia by mala mať obecná polícia možnosť riešiť presne vymedzené správne delikty v prípade, ak sú zaznamenané technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva okrem policajného zboru aj obec. Pripomienka ZMOS tiež upozorňuje, že právomocou obce by mala byť aj možnosť riešiť priestupky voči všeobecne záväznému nariadeniu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

ZMOS rovnako navrhuje zvážiť rozšírenie právomocí obecnej polície o možnosť zaoberať sa priestupkami extrémizmu, presnejšie, aby poriadkový útvar obce mohol takéto priestupky riešiť v blokovom konaní. “Máme na mysli priestupky spáchané nielen na kultúrnych podujatiach, ale aj na športových podujatiach, ktoré v súčasnosti obecná polícia riešiť nemôže,“ objasnil Kaliňák.