Spoločnosť Regióny Bratislava Domáce Top

Žiaci scénického výtvarníctva sa postavili vedeniu školy. Vytkli im nakladanie s financiami i prísne pravidlá

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Transparenty, pokriky a nespokojní študenti. Na strednej škole výtvarného priemyslu v bratislavskom Ružinove sa rozhodli žiaci povedať, že už toho majú dosť. Vedeniu školy vytýkajú viaceré veci, okrem iného napríklad aj netrasparentné hospodárenie s peniazmi, chýbajúce hygienické potreby, či prísne pravidlá, ktoré malo vedenie po novom zaviesť. Riaditeľ sa napokon žiadostiam študentom podvolil a prisľúbil im zmenu. Na organizátorov štrajku má však ťažké srdce. 

 

Štrajk študentov začal v pondelok o 8. hodine ráno pred budovou školy na Sklenárovej 9. Škola totiž využíva obe budovy. Podľa informácií Glob.sk boli už pred oficiálnym začiatkom štrajku pred budovou desiatky ľudí. Medzi nimi sa mali nachádzať aj rodičia niektorých žiakov, ktorí svoje deti podporujú, pretože ani im sa nepáči systém, ktorý nastavilo vedenie školy. Pred budovou vykrikovali “Máme toho dosť” a v rukách držali transparenty. Podľa zakladateľky štrajku Moniky Mečárovej majú už žiaci a rodičia dosť finančnej netransparentnosti, neprofesionality vedenia, majú chýbať aj odborní kvalifikovaní pedagógovia. Okrem toho mali podľa slov Mečárovej od dnes začať platiť prísne pravidlá – v prípade, ak žiak nepríde na vyučovanie v prezúvkach, prípadne bude meškať, tak mu hrozí neospravedlnená hodina,  dokonca počas vyučovania ani nemôže odísť na toaletu.

Okrem toho študenti upozorňujú na to, že aj keď každý rok platia nemalé peniaze ako príspevok škole, tak im chýba odborný materiál a pomôcky a tvrdia, že sú ponižovaní vedením. Ba dokonca nemá byť v škole založená študentská rada. Žiaci chcú, aby sa táto kritická situácia zmenila, aby sa nastavili nové pravidlá, zrušili nezmyselné príkazy a zákazy, či aby sa vykonala hĺbková kontrola faktúr. “Študenti by ale najradšej celé vedenie vymenili, pretože sa obávajú, že staré nebude schopné prijať zmeny a pochopiť, že škola je priestor pre kvalitnú výučbu a prípravu na budúce povolanie, kam chodia študenti radi. Momentálne sme v strese a toto už nechceme. Chceme zmenu. Sme schopní komunikovať a rešpektovať tých, ktorí majú našu dôveru. Žiaľ, náš pán riaditeľ s vedením ju už stratili,” napísala štrajková koordinátorka Monika Mečárová.

Tá vyzvala svojich spolužiakov a žiakov ostatných ročníkov, aby sa buď stretli pred budovou na Sklenárovej 9, alebo aby ostali doma a tak vyjadrili svoj nesúhlas. Mysleli aj na maturantov, ktorí sa obávajú možných následkov. Zaviedli pre to oblečenie do červenej farby – žiaci, ktorí podporujú myšlienku, by si mali obliecť niečo červené. Na mieste okrem iného účastníkom rozdávali aj červené odznaky a mašle na pripnutie. 

Pred budovou školy stáli žiaci spolu s rodičmi, aby vyjadrili nesúhlas so systémom a vedením na škole. Zdroj: Glob.sk

Prísľub od riaditeľa

Podľa samotnej Mečárovej bola účasť na proteste pomerne vysoká, dovedna malo prísť okolo sto žiakov a rodičov. “Riaditeľa sme konfrontovali z očí do očí za prítomnosti médií a rodičov, ktorí boli rovnako frustrovaní ako my. Pedagógovia, čo sľúbili prítomnosť na štrajku sa, bohužiaľ, zľakli. Nečudujem sa, keďže pre nich by boli následky veľmi zlé,” vysvetlila pre Glob.sk s tým, že ich aspoň potichu podporovali a zaujímali sa o dianie na štrajku. Podľa jej slov mali riaditeľovi Milanovi Búcimu dôjsť slová, keď sa na situáciu pýtali rodičia a médiá. “Bol podráždený, ale nakoniec nám naše požiadavky podpísal a potvrdil. Čakáme na nejakú odozvu zo strany vedenia,” dodala vzápätí s tým, že ak do konca týždňa neuvidia zlepšenie, budú štrajkovať opäť. “Pán riaditeľ už dnes zariadil opravu niektorých svetiel či toaliet a bolo prekvapivo upratané. Ak to v tomto stave udrží aj naďalej bez toho, aby do školy prišli médiá, tak nemáme dôvod štrajkovať. Ak to dnes bola čisto len forma pre médiá a neprebehne poriadna hĺbková kontrola, tak budeme štrajkovať ďalej,” avizovala. 

Samotná škola má zhruba 300 študentov, ktorí sa zatrieďujú podľa odboru – tých je celkovo 8. Medzi ne sa radí animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba (kamera, zvuk, strih), kostýmová tvorba, maľba a dekoračná tvorba, maskérska tvorba, masmediálna tvorba, tvorba a konštrukcia scény a zlatníctvo a strieborníctvo. Podľa ministerstva školstva poskytuje rezort zriaďovateľovi školy (Úrad Bratislavského kraja) financie na základe zákona. “Podľa právnych predpisov bol na rok 2019 vypočítaný normatívny príspevok  na základe počtu žiakov a normatívu pre príslušnú kategóriu SOŠ v čiastke 1 103 197 €. Uvedený príspevok sa bude aktualizovať v mesiaci október 2019 na základe počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2019,” vysvetlil odbor komunikácie rezortu. 

Glob.sk sa pýtal aj študentov, čo hovoria na štrajk, a prečo sa ho zúčastnili. Podľa slov študentov, ktorí nechcú byť menovaní, už toho majú dosť. “Je to klamstvo na klamstve. Chýbajú nám pomôcky, ja ako kostymérka nemám materiál, rovnako ani moji spolužiaci. Celý rok šijeme zo zvyškov látky, ktoré sa na iných školách vyhadzujú. Vždy, keď chceme, aby naše ročníkové práce vyzerali dobre, tak si musímu materiál platiť z vlastných peňazí,” vysvetlila situáciu jedna zo študentiek.

Kým niektorí žiaci prišli vyjadriť nespokojnosť priamo pred budovu školy, iní ostali doma. Niektorí študenti sa, naopak, učili. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Nie všetko je pravda

K celej veci sa pre Glob.sk vyjadril aj samotný riaditeľ školy Milan Búci. Ten spolu s vedením školy považuje iniciatívu študentov za úplne legitímnu. “V demokratickej spoločnosti môže prejaviť každý svoj názor. Faktom však je skutočnosť, že nás táto iniciatíva dosť prekvapila z dôvodu, že sme neboli informovaní členmi študentskej rady, žiakmi ani rodičmi o skutočnostiach, ktoré by chceli riešiť. Dokonca sme neboli ani informovaní o “štrajku”. O tejto skutočnosti sme sa dozvedeli až na základe záujmu médií,” vysvetlil riaditeľ. Vyjadril sa aj k údajnému sprísňovaniu pravidiel. To označil, že je naozaj iba údajné. “Školský poriadok platí a nektorí jedinci v škole ho nerešpektovali. Týmto trpela hygiena a zariadenie školy. Boli iba prijaté opatrenia na úrovni pedagogického dozoru, ktoré majú zabrániť nedodržiavaniu školského poriadku,” deklaroval. Rovnako uviedol, že nie sú pravdivé ani informácie o tom, že by nebola zriadená študentská rada. Tej má predsedať žiačka maturitného ročníka a teda sa bude konať voľba novej študentskej rady.

“Z hľadiska odbornosti môžeme konštatovať, že na Slovensku asi nájdete málo škôl, ktoré majú zloženie pedagogického zboru tak kvalifikované ako naša škola,” konštatoval. Podľa jeho slov nie je problém ani s nekvalifikovanými, či neodbornými pedagógmi. Na škole sa má nachádzať iba jeden, ktorý nie je plne kvalifikovaný. “Žiaci počas vyučovania na toaletu môžu ísť, iba pedagóg je povinný poznačiť, že odišiel mimo triedy. Toto značenie je nutné z dôvodu bezpečnosti žiakov a ochrany pedagógov (ak by sa žiak pošmykol a pod. pedagóg musí vedieť oddokladovať inšpektorátu práce, prečo žiak nebol v triede na vyučovaní). Hygienické potreby by mali žiaci používať vlastné,” vysvetlil.

Podľa riaditeľa sa na škole, až na jednu výnimku, nachádzajú pedagógovia, ktorí sú plne kvalifikovaní. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Ako následne povedal, o všetkých problémoch, ktoré vznikajú, je vedenie ochotné so žiakmi aj rodičmi hovoriť a prijímať opatrenia. “Všetky požiadavky žiakov budeme riešiť a tie, ktoré sa budú javiť ako opodstatnené, aj vyriešime. O príspevok na opravu budovy žiadame neustále a náš zriaďovateľ nám ich podľa svojich možností aj poskytuje. Tieto finančné prostriedky sú však vzhľadom na vek budovy a nemožnosť čerpania európskych fondov zjavne nedostatočné,” uviedol. Na záver deklaroval, že nie je dôvod, aby študentom hrozil trest, aj keď vedeniu údajne nepredostreli požiadavky na zmenu. “Po rozhovore so študentami a ich rodičmi sme sa dohodli na tom, že budú prizvaní na zasadnutie rady školy tak, aby sme veci vyriešili k maximálnej spokojnosti všetkých zúčastnených,” uzavrel.

BSK o štrajku nevedelo

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý je zriaďovateľom školy, nemal podľa hovorkyne Lucie Forman vedomosť o pripravovanom štrajku, neeviduje zatiaľ ani žiadne sťažnosti a podnety zo strany študentov, rodičov, pedagógov či vedenia školy. „Tie neboli predostreté ani na Rade školy, ktorej členmi sú aj zástupcovia študentov, rodičov a pedagógov,“ poznamenala Forman. V súčasnosti podľa nej vykonáva Útvar hlavného kontrolóra BSK na škole plánovanú kontrolu, ktorú schválili poslanci Zastupiteľstva BSK. Aj keď všetky školy, ktorých zriaďovateľom je BSK, majú samostatnú právnu subjektivitu, je kraj pripravený poskytnúť štrajkujúcim študentom priestor pre dialóg.

Galéria
Študenti školy poskytli redakcii fotografie, ako to na škole vyzerá. Zdroj: archív
Niektoré stoličky by trebalo nahradiť novými. Zdroj: archív
Z jedného umývadla je z vnútornej strany odlomené. V zlom stave sú aj toalety. Zdroj: archív
Aj takýto obraz sa študentom naskytáva. Zdroj: archív
Zdroj: arhcív
Batéria na umývadle poriadne nedrží, na povrchu je množstvo vodného kameňa. Zdroj: archív
Okrem opadanej odmietky sú v miestnosti aj nezabezpečené káble. Zdroj: archív
Na chodbách sa nachádzajú aj výstrahy pred otravou na hlodavce. Zdroj: archív
Špinavé potrubie toalety a okolie dosky. Zdroj: archív
Špinavé potrubie toalety a okolie dosky. Zdroj: archív
Špinavé potrubie toalety a okolie dosky. Zdroj: archív
navigate_before
navigate_next