Regióny Bratislava

Župan varuje: Náš kraj sužujú problémy s vodou aj znečistené ovzdušie

Žitný ostrov, skládka
Nelegálna skládka na žitnom ostrove. FOTO TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Bratislavský kraj ohrozujú problémy s vodou i znečistené ovzdušie. Upozorňuje na to predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Poukázal pritom, že až štyri obce v chránenej oblasti na Žitnom ostrove, najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe, nemajú verejnú kanalizáciu. Takýchto obcí je však v Bratislavskom kraji celkovo až štvrtina, čo je podľa Drobu alarmujúce.

 

Vážne znečistenie podľa neho hrozí však aj ovzdušiu či pôde. “Jedným z najvýznamnejších zdrojov emisií je doprava. Viac ako 60 percent vyprodukovaných emisií v rámci dopravy pripadá na automobilovú dopravu. Emisie z automobilovej dopravy v Bratislavskom kraji predstavujú takmer 40 percent z celkového počtu emisií tvorených automobilovou dopravou v celej SR,” priblížil šéf kraja.

Okrem CO2 je podľa neho veľkým problémom nadmerný podiel prachových častíc, ktoré spôsobujú ľuďom ťažkosti s dýchaním či alergie. V Bratislavskom kraji sa však podľa Drobu vyprodukuje mimoriadne veľké množstvo komunálneho odpadu. Na Slovensku je bratislavský metropolitný región spomedzi všetkých krajov dvojka vjeho produkcii. “Región trápi nízka miera recyklácie, ktorá dosahuje len 36 percent, a viacerým skládkam sa skončí v najbližších rokoch životnosť,” upozornil.

Župan Bratislavského kraja Juraj Droba.
Zdroj: zoznam.sk

Deklaruje, že kraj má pre tieto problémy vypracované viaceré efektívne a moderné riešenia, aj preto kraj žiada peniaze na ich implementáciu od Európskej komisie formou eurofondov. Medzi navrhovanými riešeniami menuje kraj výstavbu a modernizáciu verejnej kanalizácie vrátane čistiarní odpadových vôd, odstraňovanie i sanáciu environmentálnych záťaží a dekontamináciu kontaminovaných oblastí.

Taktiež vyššiu podporu opatrení obehového hospodárstva, separáciu a kompostovanie biologického odpadu, zvyšovanie podielu recyklovaného komunálneho odpadu a celkovú prevenciu vzniku odpadu. Kraj hovorí aj o opatreniach na zmiernenie negatívnych dosahov klimatickej zmeny, ako sú modré a zelené prvky infraštruktúry, ochladzovacie prvky, protipovodňová ochrana a ochrana biodiverzity. Rovnako aj o zavedení podrobného a pravidelného monitoringu ovzdušia.

“Žiadny zo spomínaných veľkých investičných projektov nevieme zrealizovať bez externých zdrojov. Preto sme požiadali Európsku komisiu, aby schválila presun alokácie na projekty v Bratislavskom kraji,” uviedol Droba a vyjadril podporu predstaviteľom vlády vo vyjednávaniach s Európskou komisiou o desať percentnom transfere a flexibilite pre Bratislavský kraj v novom programovom období.