Regióny Bratislava

Beh pre zdravé prsia opäť pomáha šíriť povedomie o prevencii rakoviny prsníka

Ilustračné foto ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Charitatívne podujatie Beh pre zdravé prsia už siedmy rok pomáha šíriť povedomie o prevencii rakoviny prsníka a jej význame. Zúčastniť sa ho možno v sobotu od 9.00 do 14.00 h na bratislavskej Železnej studničke. Súčasťou podujatia budú osvetové stanovištia, možnosť bezplatnej konzultácie s lekárom či príležitosť nacvičiť správne vyšetrenie prsníkov na prsníkovom fantóme.

Cieľom podujatia je šíriť povedomie o prevencii rakoviny prsníka a odstrániť stigmatizáciu a strach z pravidelných kontrol a skríningového mamografického vyšetrenia – OnkoKontroly. “V našom združení pribúda čoraz viac mladých žien, dôležitá je preto každá aktivita, ktorá zvyšuje povedomie o význame prevencie v boji s rakovinou prsníka,” podotkla Dominika Kormanová, predsedníčka občianskeho združenia Amazonky, ktoré podujatie spoluorganizuje.

Riaditeľka Národného onkologického inštitútu (NOI) Jana Trautenberger Ricová uviedla, že najúčinnejšou prevenciou pred rakovinou prsníka stále zostáva účasť na mamografickom skríningu a domáce samovyšetrenie. “Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 360-tisíc žien po päťdesiatom roku života. V roku 2023 absolvovalo na preverených skríningových mamografických pracoviskách skríningovú mamografiu skoro 56-tisíc žien. Budeme veľmi radi, ak účasť žien na mamografickom skríningu – OnkoKontrole – výrazne stúpne. Tak sa odhalí viac včasných štádií onkologického ochorenia prsníkov, ktoré sú dobre liečiteľné až vyliečiteľné,” priblížila.

Beh je podujatím pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie. Hlavným programom budú osvetové stanovištia pacientskych organizácií Amazonky a Ružová stužka s bezplatným odborným poradenstvom a konzultáciou s lekárom, odporúčaniami k správnej životospráve a prevencii, edukačnými materiálmi a dôležitými kontaktmi na preverené skríningové mamografické pracoviská. Každý tiež bude mať príležitosť naučiť sa samovyšetrenie prsníka, naučiť sa nahmatať hrčku na prsníkovom fantóme, ale aj nechať si zmerať krvný tlak či hladinu kyslíka v krvi.

Podujatie sa koná pod záštitou NOI a Ministerstva zdravotníctva SR. Záštitu prevzali aj primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Beh je tiež súčasťou celoeurópskej akcie prevencie karcinómu prsníka Europa Donna – Breast Health Day 2024.