Regióny Bratislava

Bratislavský mestský lesopark chcú rozšíriť. Minimálne do jeho pôvodných hraníc zo 70. rokov

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

BRATISLAVA– Územie bratislavského lesoparku chcú rozšíriť, a to minimálne do jeho pôvodných hraníc z roku 1973. Teda od Bratislavy až po Stupavu, Borinku, Lozorno a Svätý Jur, vrátane lesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch rieky Dunaj. Vytvoriť sa tak má celistvý Bratislavský lesný park s jednotnou správou a prioritou rekreačnej a prírodno-ochrannej funkcie, a to bez ohľadu na vlastnícke či užívateľské vzťahy. Počíta s tým dokument venovaný zonácii bratislavských mestských lesov, o ktorom budú rokovať vo štvrtok (7. 3.) mestskí poslanci.

 

Hlavné mesto spolu s odborníkmi navrhuje realizovať kroky k obnove či vyhláseniu Bratislavského lesného parku na pozemkoch v katastrálnych územiach Bratislavy – mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, Rača, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo a miest Stupava, Svätý Jur i obcí Marianka, Borinka a Lozorno.

 “Priestorové vymedzenie v prvej etape by pozostávalo zo štyroch lesných celkov (LC)  – LC Mestské lesy Bratislava, LC Lesy SR Bratislava, LC Stupava (časť v správe Lesy SR), LC Lozorno (len južná časť v správe Lesy SR, od hranice LC Stupava po hranicu LC Jablonové). Pre realizáciu prvej etapy tak postačuje dosiahnuť dohodu s jediným lesohospodárskym subjektom – Lesmi SR,” spresňuje samospráva v materiáli. V druhej etape by sa územie lesoparku mohlo ďalej postupne rozširovať o ďalšie, menšie lesné celky, ako LC ostatné subjekty Bratislava, LC Urbár Rača, LC Mestské lesy Svätý Jur.

“Možnosť začlenenie jednotlivých lesných celkov či ich častí do lesoparku bude závisieť od úspešnosti rokovaní, respektíve od postupnosti dosiahnutia dohôd s ich vlastníkmi a užívateľmi,” píše sa v zámere. Návrh na rozšírenie bratislavského lesoparku bude podľa mesta potrebné v roku 2019 podrobnejšie rozpracovať a prerokovať so spolupracujúcimi subjektmi.

Treba vyriešiť viaceré problémy

Bratislavský lesný park bol v roku 1973 podľa dokumentu vyhlásený na ploche viac ako 17.000 hektárov vrátane celého masívu Devínskych Karpát a dunajských lužných lesov. Mestské lesy Bratislava majú momentálne celkovú rozlohu 3190 hektára. Na území Bratislavy a v jej blízkom okolí sú však aj významné plochy lesov obhospodarované štátnym podnikom Lesy SR, a nachádza sa tu tiež LC “ostatné subjekty” s rozlohou 1245 hektára.

Hovorca ministerstva pôdohospodárstva Michal Feik vo februári pre TASR uviedol, že aj záujmom rezortu je, aby lesy v Bratislave a jej okolí boli predovšetkým rekreačné. “Chceme nájsť taký spôsob starostlivosti o les, v rámci ktorého na prvom mieste budú rekreačné a mimoprodukčné funkcie. Ešte minulý rok sme dali pozastaviť ťažbu a vypracovať štúdiu verejnoprospešných funkcií lesov,” povedal s tým, že hotová by mala byť v najbližších týždňoch. “Na základe toho sa budeme rozhodovať čo ďalej,” spresnil. Ako tvrdí, treba však vyriešiť niektoré problémy, ako sú vlastnícke vzťahy.