Čo by ste mali vedieť o voľbách: Voličovi, ktorý si nemôže sám upraviť lístok, môže pomôcť určená osoba

BRATISLAVA – Voličom, ktorí si nemôžu sami upraviť hlasovací lístok napríklad pre zdravotné postihnutie, môže s hlasovaním pomôcť iná spôsobilá osoba. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra SR. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.

 

Pokiaľ volič nemôže sám upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, oznámi to okrskovej volebnej komisii. V tom prípade má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok.

Obe osoby musí člen okrskovej volebnej komisie poučiť o spôsobe hlasovania, ako aj o trestnom čine marenia prípravy a priebehu volieb a trestnom čine volebnej korupcie.

Pokiaľ sa volič pri hlasovaní pomýli, oznámi to komisii, ktorá mu vydá nové hlasovacie lístky. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky, ktorá bude určená na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Kandidátom v spojených jesenných voľbách budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov modrú farbu. Spojené voľby sa uskutočnia 29. októbra.

Viac o téme: jeseň, pomoc, pravidlá, voľby, voliči

Súvisiace články