Do bratislavských Borov by mala viesť električka. Plány sú už jasné

BRATISLAVA – V Bratislave plánujú výstavbu novej električkovej trate. Spájať by mala mestskú časť Dúbravka s rozrastajúcou sa lokalitou Bory. Hlavné mesto uzatvorilo so spoločnosťou Bory, ktorá buduje novú mestskú štvrť, zmluvu o spolupráci pri projekčnej príprave stavby.

 

Zhruba 1,8 kilometra dlhá dvojkoľajná trať má v prvej etape nadviazať na už vybudovanú trať na obratisku Pri kríži a pokračovať až po Bory – Lamačská brána, kde sa vybuduje obratisko.
Plánuje sa výstavba štyroch zastávok Dúbravčice (pri Saratovskej ulici), Stanica Bory (v podjazde pod železničnou traťou), Nemocnica Bory (medzi nákupným centrom a nemocnicou) a Hany Ponickej (na konci obytného súboru). Trať má križovať Saratovskú a Agátovú ulicu, cestu II/505, Ulicu Ivana Kadlečíka a Ulicu Vladimíra Jukla.

Električky by mali po trati premávať rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu. Navrhované zastávky by mala obsluhovať linka číslo 4, a to každým druhým spojom vedeným z Dúbravky. V súbehu s novou električkovou traťou sa v celej dĺžke plánuje chodník a jednostranná obojsmerná cyklistická komunikácia.

„Cieľom predĺženia existujúcej električkovej trate do nového rozvíjajúceho územia (lokalita Bory – Lamačská brána) je hlavne poskytnutie dostupnosti pre cestujúcich, a to trvalo udržateľnou formou mobility, hromadnou osobnou dopravou,“ uvádza mesto v dokumentácii.

Stavebníkom a investorom stavby bude hlavné mesto. V rámci  zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Bory, pri projekčnej príprave stavby, má vyvinúť súkromník úsilie na vypracovaní podkladov potrebných pre vydanie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ak sa bude vyžadovať. Taktiež na vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie či dokumentácie stavebného zámeru. Zabezpečiť má, aby v prospech mesta bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Magistrát má byť súčinný.

Viac o téme: Bory, Bratislava, električka, plány, trať, výstavba

Súvisiace články