Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Dobrá správa. Vláda: Chce dať jednorazovú pomoc ľuďom zasiahnutých letnou veternou kalamitou

Vláda chce dať jednorazovú pomoc ľuďom zasiahnutých letnou veternou kalamitou. ZDROJ: FB

SLOVENSKO – Obyvatelia obcí Blatné Revištia a Svätuš, zasiahnutí letnou veternou kalamitou so silným dažďom a krupobitím, by mali od štátu dostať jednorazovú pomoc. Prerozdeliť by si mali 275 390 eur. Návrhom ministerstva vnútra sa bude v stredu zaoberať vláda.

 

Ministri budú rokovať o zmene financovania cirkevných a súkromných zariadení poradenstva a prevencie. Z predloženého materiálu vyplýva, že by po novom mali byť financované zo štátneho rozpočtu.
Envirorezort predložil na zasadnutie novelu, súvisiacu s envirozáťažami. Podľa návrhu by mal byť Envirofond povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Urobiť by tak mal do 1. marca 2024. Zároveň by mali zaniknúť pohľadávky štátu, vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností.

Vládny kabinet by sa mal v stredu zaoberať aj zmenou členov v  Rade vlády SR pre protidrogovú politiku. Predsedníčkou by sa podľa predloženého materiálu mala stať ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Podpredsedami by mali byť minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Úrad vlády SR chce zároveň využiť 622 605 eur z kapitálových výdavkov, ktoré nevyčerpal v predchádzajúcich dvoch rokoch, na nové ciele. Presunúť nevyčerpané kapitálové výdavky vo výške vyše jedného milióna eur chce aj ministerstvo zahraničných vecí.

Vláda bude rokovať aj o Stratégii rezortného vzdelávania na roky 2024 – 2030. V nej vytýčil rezort práce základný rámec a ciele, ktoré je potrebné naplniť prijatím opatrení v oblasti vzdelávania odborných zamestnancov ministerstva. Cieľom je koncentrovať sa najmä na rozvíjanie a skvalitnenie vzdelávania a tiež zriadenie rezortnej vzdelávacej inštitúcie.