Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice Top

Hrozí, že v ambulanciách budeme PLATIŤ! Ak štát nič neurobí, zavedú sa POPLATKY: Lekárom dochádza trpezlivosť

peniaze, banka, eurá
Ilustračná foto. ZDROJ: Pexels

BRATISLAVA – Vyhlášku týkajúcu sa prerozdeľovania finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024 skritizovali v rámci medzirezortného pripomienkového konania zdravotné poisťovne aj zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poukazujú najmä na nedostatočné financovanie ambulantného sektora.

“Nemôžeme súhlasiť s objemom zdrojov určených pre ambulantný sektor. Návrh vyhlášky, aplikujúc ho do zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, bude pre ambulantný sektor v roku 2024 v praxi znamenať, že zdravotné poisťovne ponúknu poskytovateľom minimálne zvýšenie, resp. neponúknu žiadne zvýšenie; nie je vylúčená situácia, že dôjde aj k zníženiu úhrad,” upozornila Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) SR podotkli, že ambulancie nielen nedostali žiadne prostriedky na rozvoj, ale nemajú pokrytý ani prirodzený nárast. Môže to podľa nich viesť k znižovaniu reálnych miezd v ambulantnom sektore. “Je tak nevyhnutné počítať s razantným zvýšením poplatkov v ambulantnom sektore z dôvodu udržateľnosti jeho prevádzky a v niektorých regiónoch dokonca ich samotnej existencie,” uviedla RÚZ SR. Skritizovala aj aktuálnu výšku platby za poistencov štátu. “Je absolútne nedostatočná, pričom už v roku 2024 mala byť na úrovni 6,2 percenta,” poznamenala únia.

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR podotkla, že z porovnania odhadovanej skutočnosti roku 2023 s návrhom pre rok 2024 vyplýva, že vo všetkých segmentoch ambulantného sektora dochádza k medziročnému poklesu. Upozorňuje, že na diskriminačný postoj voči ambulantnému sektoru doplatia pacienti. “Budú musieť čeliť ďalšiemu predlžovaniu čakacích lehôt a plošnému zavádzaniu poplatkov a problémom v diagnostike,” vysvetlil prezident ASL SR Marián Šóth.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček (ilustračné foto)

Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) upozornila, že nedostatočné zdroje budú vytvárať neprimeraný tlak na zdravotné poisťovne. “Návrh vyhlášky núti Union ZP hradiť výdavky za (ústavnú) zdravotnú starostlivosť, ktorú naši poistenci v takej miere nečerpajú, a naopak neumožňuje nám platiť za ten typ (ambulantnej) zdravotnej starostlivosti, ktorú naši poistenci potrebujú a čerpajú vo vyššej miere,” vysvetlila. Spolu so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera kritizujú aj rozdelenie výdavkov na ústavnú starostlivosť podľa podielu na Case Mix Indexe.

Budeme od apríla u lekárov platiť?

ASL SR upozorňuje na to, že v prípade, že sa nezvýšia zdroje pre ambulantný sektor, pristúpi sa od apríla k plošnému zavedeniu poplatkov. Poukázala pritom na vyhlášku k prerozdeleniu peňazí pre zdravotníctvo, ktorá podľa nej prináša nedostatočné financovanie ambulantného sektora. „Je obrovským sklamaním, že štát hodil ambulantný sektor cez palubu. V tejto situácii preto opäť zdôrazňujeme, že na postoj štátu k ambulantnému sektoru doplatia predovšetkým pacienti. Pokiaľ ambulantný sektor a tiež diagnostické pracoviská (SVLZ) nebudú mať garantovaný rovnaký medziročný nárast ako ústavné zariadenia, ambulantní lekári pristúpia k plošnému zavedeniu poplatkov od apríla 2024,“ poznamenala na sociálnej sieti.

Asociácia zároveň skonštatovala, že piatkové (23. 2.) rokovanie k vyhláške potvrdilo, že ambulantný sektor nemá v tomto roku garantované žiadne zvýšenie zdrojov. „Medziročný nárast je v záporných číslach, takže zaznamenávame medziročný pokles. To, že sa nárast spomína v dôvodovej správe, nie je právne záväzné,“ uzavrela.

Výdavky na lieky budú vyššie

Dofinancovanie ambulantnej sféry dodatočnými zdrojmi vo výške 100 miliónov eur je podľa AZZZ SR podmienené nereálnymi očakávaniami. Financie majú priniesť úsporné opatrenia i zavedenie nového katalógu výkonov. Jeho zavedenie v plnom rozsahu podľa asociácie nemožno očakávať v roku 2024. RÚZ SR zároveň upozornila, že nový katalóg úsporu neprinesie. “Ide o novú definíciu výkonov a ich nové nacenenie, ktoré bude prirodzene vyššie ako už existujúce,” ozrejmila.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Dôvera takisto očakávajú, že výdavky na lieky budú v roku 2024 vyššie, než predpokladá vyhláška, a bude potrebné dofinancovanie sektora. “Ak sa nenaplnia úsporné opatrenia, najmä v oblasti liekov, z dôvodu, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neprijme príslušné legislatívne alebo regulačné rozhodnutia (najmä v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok), bude nevyhnutné dofinancovanie,” doplnila Union zdravotná poisťovňa. VšZP zároveň žiada pozastaviť proces kategorizácie nových liekov a podpis nových MEA zmlúv minimálne v prvom kvartáli tohto roka.

Ilustračné foto. Zdroj: TASR – Pavel Neubauer

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) upozorňuje, že programová vyhláška v tomto znení je byrokratickým nástrojom, ktorý zasahuje do kontrahovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pričom neberie do úvahy zabezpečenie adekvátnych podmienok pre personál. “Ak MZ SR nevezme do úvahy pripomienky SOZ ZaSS a nevyčlení dostatočné finančné zdroje pre nemocnice v tomto roku, môžeme očakávať vážne sociálne nepokoje medzi zamestnancami nemocníc, ktoré by mohli vážne ohroziť kontinuitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,” dodáva Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS.

Vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo na tento rok predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania začiatkom februára. Účinná by mohla byť podľa neho od marca.

Ozývajú sa aj zubári

Za nedostatočné vyčlenenie financií pre lekárov špecialistov to považuje aj Slovenská komora zubných lekárov (SKZL). Upozornila, že v prípade nedofinancovania zubnej starostlivosti sa zníži jej dostupnosť najmä v odľahlých regiónoch Slovenska. SKZL zároveň poukázala na situáciu týkajúcu sa personálneho zabezpečenia zubných ambulancií.

“Desať až 15 percent zubných lekárov nespĺňa minimálne personálne zabezpečenie zubnej ambulancie vôbec a takmer 20 percent poskytovateľov v prípade PN, alebo iného výpadku sestier alebo zubného asistenta musí prerušiť prevádzku ambulancie,” vysvetlila. Komora preto apeluje na legislatívnu úpravu, ktorá umožní, aby mohli byť súčasťou personálu v zubnej ambulancii aj praktická sestra – asistent alebo dentálny hygienik. Problémom je aj vysoký vek mnohých zubných lekárov.

Zdroj: TASR / František Iván

Štát vraj nehodil ambulantný sektor cez palubu

Štát v žiadnom prípade nehodil ambulantný sektor cez palubu. Deklarovalo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na kritiku pre financovanie ambulantného sektora. Pripomenulo, že vyhláška k prerozdeleniu peňazí pre zdravotníctvo je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Je preto podľa neho predčasné komentovať jednotlivé časti.

“Podľa úspešnosti plnenia úsporných opatrení bude možné priniesť dodatočné zdroje aj do ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pôjde o 100 miliónov eur. V druhom polroku 2024 je ambíciou MZ SR implementovať nový katalóg ambulantných zdravotných výkonov, a tak dofinancovať vybrané špecializácie v ambulantnej zdravotnej starostlivosti s cieľom zvýšenia dostupnosti starostlivosti a skrátenia čakacích dôb,” priblížil rezort.

Rezort zároveň ozrejmil, že pri určovaní súm pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti zohľadňoval infláciu, nárast miezd v celom sektore, starnutie, energie aj zvýšenie chorobnosti. “Minimálne sumy v návrhu vyhlášky boli stanovené tak, že sa sumy pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti znížili o päť percent a o úsporné opatrenia preto, aby zdravotné poisťovne vedeli zvyšnú sumu minúť podľa svojho vlastného poistného kmeňa,” uzavrel.