Regióny Bratislava

Manažér sa ukáže počas krízy, tvrdí Rudolf Kusý

ZDROJ: Rudolf Kusúy

BRATISLAVA – Nové parky, rekonštrukcie škôl, ihrísk či športovísk, komunitné centrá aj sociálne výdajne pre sociálne slabších obyvateľov – to všetko sú výsledky, na ktoré môže byť vedenie Nového Mesta právom hrdé. Dlhoročný starosta Rudolf Kusý počas svojho pôsobenia jednoznačne preukázal, že vie spravovať mesto. A to aj v časoch, na ktoré nebol nikto pripravený.

 

Mestská časť Nové Mesto pod vedením Rudolfa Kusého je najtransparentnejšou samosprávou v kraji a zároveň druhou najlepšou na Slovensku. Aj vďaka transparentným riešeniam a prísnej disciplíne pri nakladaní s peniazmi Nové Mesto vo väčšine prípadov hospodári s prebytkom rozpočtu.

Vedenie mestskej časti počúva svojich obyvateľov, napĺňa ich potreby a háji ich záujmy. Rudolf Kusý je hrdý na všetko, čo sa mestskej časti počas rokov jeho pôsobenia podarilo. Vďaka snahe a práci vedenia mestskej časti sa žije v Novom Meste dobre obyvateľom všetkých generácií.

Čo všetko sa nám v Novom Meste podarilo?

 • Vybudovali sme štyri nové parky a ďalšie štyri prešli kompletnou rekonštrukciou,
 • investovali sme milióny eur do rekonštrukcie a modernizácie všetkých škôl a škôlok, aby sa deti mohli učiť v bezpečnom a modernom prostredí,
 • otvorili sme dve nové škôlky a tretia je vo výstavbe,
 • vďaka nadstavbám a ďalším úpravám boli navýšené kapacity väčšiny škôlok,
 • rodiny, ktorých dieťa sa z kapacitných dôvodov nedostane do škôlky, majú nárok na špeciálny príspevok,
 • zrekonštruovali sme obľúbené športoviská a ihriská,
 • postavili sme nové ihriská,
 • opustenú vinicu sme pretvorili na nádhernú komunitnú záhradu,
 • prevádzkujeme 8 denných centier pre seniorov,
 • zriadili sme bezplatnú právnu poradňu a sociálnu výdajňu potravín a spotrebného tovaru,
 • vybudovali sme komunitné centrum, ktoré sa po vypuknutí vojny na Ukrajine stalo aj miestom stretávania utečencov,
 • vznikol úspešný občansky projekt CYKLODIELŇA pre všetkých, ktorí potrebujú opraviť svoj bicykel.
ZDROJ: Rudolf Kusúy

Neochromila nás ani kríza

Nové Mesto však neochromila ani kríza v podobe pandémie COVID-19. Dobrý manažér sa ukáže v náročnom období a výsledky jednoznačne dokazujú, že Rudolf Kusý zvládol toto obdobie perfektne. Na nečakané problémy mestská časť reagovala promptne a o svojich obyvateľov sa neustále zaujímala.

„Aj Bratislava môže byť mestom pre všetkých. Už 29. októbra rozhodneme o jej smerovaní.”

Počas pandémie mestská časť svojim obyvateľom rozdala 60 tisíc respirátorov a rozbehla projekt vzájomnej pomoci. V ňom sa zaregistrovali stovky dobrovoľníkov, ktorí seniorom pomáhali s nákupmi a rozniesli tisícky balíčkov s rúškami a rukavicami.

Mestská časť Nové Mesto sa dlhodobo usiluje o to, aby sa v nej žilo dobre všetkým – seniorom, mladým ľuďom aj rodinám s deťmi. Takýto život si však zaslúžia obyvatelia celého mesta. Aj Bratislava sa musí stať mestom pre všetkých. Musí si zvoliť primátora, ktorý má skúsenosti a výsledky. 

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 3005/5, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Temper Communication, a.s., Na Březince 6, 150 00 Praha, Česká republika, IČO: 29043620