Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Na Slovensku stále platia dve MIMORIADNE situácie! Do kedy to ešte potrvá?

Na Slovensku máme stále vyhlásené dve mimoriadne situácie. Zdroj: Peter Korček

BRATISLAVA –  Na Slovensku sú na celonárodnej úrovni aktuálne vyhlásené 2 mimoriadne situácie. Prvá platí už od 12.marca 2020, a to z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID-19. Druhá mimoriadna situácia bola vyhlásená pre vojnu na Ukrajine, a to od 26. februára 2022. Ani jedna z nich však nebude tak skoro ukončená. 

 

Po začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine sa o covide na Slovensku prestalo hovoriť, respektíve iba minimálne sa spomína. Situácia sa na Slovensku vrátila do normálu a väčšina z nás si pritom neuvedomuje, že aj napriek tomu, že hystéria okolo covidu pominula, stále na Slovensku platí mimoriadna situácia. Navyše ani nie je známe, kedy by sa mohla skončiť. “V prípade mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 je predloženie návrhu na Ústredný krízový štáb na prípadné odvolanie tohto stavu v kompetenciách Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR,” povedali nám z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

“Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 je naďalej vyhlásená, avšak na odbornej úrovni prebiehajú rokovania o jej  prípadnom zrušení. Ide o rozsiahle legislatívne zmeny, ktoré musia jednotlivé rezorty spraviť, aby sa zabezpečil plynulý chod krajiny. V tejto súvislosti je dôležité mať na pamäti aj skutočnosť, že naďalej trvá svetová pandémia ochorenia Covid-19, ktorú vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia, skonštatovali z Komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva. Nás preto zaujímalo, čo všetko je počas vyhlásenia mimoriadnej situácie obmedzené alebo zakázané.

 

Na Slovensku máme stále vyhlásené dve mimoriadne situácie. Zdroj: Peter Korček

Ako informuje 4justice.sk v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva, mimoriadna situácia je definovaná ako obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona. Mimoriadnou udalosťou sa okrem iného rozumie aj ohrozenie verejného zdravia II. stupňa. “Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenia alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,” zdôrazňuje 4.justice.sk. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.