Obnovili stavebné práce na električkovej trati v Petržalke. Útlm trval niekoľko mesiacov

BRATISLAVA – Stavebné práce na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor boli tento týždeň po niekoľkomesačnom útlme opäť obnovené. Týka sa to napríklad prác na križovatke Jantárová cesta – Rusovská či na stavbe premostenia Chorvátskeho ramena. V celom koridore pokračujú prekládky vedení. Informovali o tom z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu.

 

Obnoveniu prác predchádzalo podpísanie dodatku k zmluve o dielo, ktorý reflektuje na aktuálne ceny energií a stavebných materiálov medzi hlavným mestom a konzorciom, ktoré trať stavia.

„Akcelerácia stavebných prác na viacerých stavebných objektoch bude postupná od prác na mostných objektoch cez práce na základoch trakčného vedenia až po prekládky inžinierskych sietí,“ priblížil magistrát.

Obnovené boli predovšetkým práce na križovatke Jantárová cesta – Rusovská, ktoré zahŕňajú budovanie obchádzkovej trasy Bypass č. 3. Tá bude slúžiť na dopravu vrátane MHD do doby, kým sa vybuduje trvalé premostenie Chorvátskeho ramena, časť križovatky a zrealizujú príslušné preložky a zriadia nové inžinierske siete.

Obnovené boli tiež práce na mostnom objekte na Rusovskej ceste, pokračuje sa aj v zemných prácach na stavenisku. V rámci stavby premostenia Chorvátskeho ramena sa dokončujú práce na základových konštrukciách a začína sa s prácami na pilieroch mosta. „V celom koridore stavby naďalej pokračujú prekládky slaboprúdových a telekomunikačných vedení,“ doplnilo hlavné mesto.

Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Aktuálne sú to spoločnosti ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA a ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.

Prvé, zhruba mesačné omeškanie zaznamenala stavba už na jar tohto roka. Neskôr došlo k výraznému utlmeniu prác na celom úseku plánovanej električkovej trate, ktoré trvalo niekoľko mesiacov. Dôvodom bolo rozsiahle zdražovanie energie i stavebných materiálov, pre ktoré sa hľadala dohoda k dodatku k zmluve o dielo.

Či sa stavba stihne v plánovanom termíne do konca roka 2023, bude podľa primátora Bratislavy Matúša Valla jasnejšie v septembri, keď konzorcium predloží aktualizovaný harmonogram prác.

Viac o téme: Bratislava, električka, magistrát, náklady, Petržalka, samospráva, trať, výstavba

Súvisiace články