Prevratná a radikálna novinka v telefonovaní. Obťažovanie reklamnými a marketingovými volaniami skončilo

BRATISLAVA – Otravujú Vás rôzne marketingové telefonáty a volania alebo ponuky na kúpu tovaru, produktov, služieb? Nemáte záujem o ponožky, výživové doplnky či investičné zlato cez telefón? Už máte po starostiach. Na Slovensku začala totiž od novembra platiť prevratná novinka, ktorá skončí s podobnými aktivitami a praktikami.

 

Už od augusta platí na Slovensku jedna dôležitá zmena – zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dal verejnosti do pozornosti, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, má vedieť, že ide o marketingový hovor s ponukou na produkty, či služby a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie,“ informuje ministerstvo dopravy. Ale radikálnou novinkou od 1.11.2022 je, že zákazník sa môže sám rozhodnúť, z ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný.

„Do novovytvoreného zoznamu na webovej adrese nevyziadanevolania.sk zaregistrujete svoje telefónne číslo a sami sa rozhodnete, v ktorých marketingových oblastiach chcete byť oslovovaný formou telefonických ponúk a v ktorých si to neželáte,“ dodáva ministerstvo dopravy. Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní je verejnosti prístupný na webovej adrese nevyziadanevolania.sk alebo priamo na webovom sídle Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštový služieb www.teleoff.gov.sk v ľavom stĺpci, kde je banner s názvom Nevyžiadané volania. Aktualizácia účinnosti telefónnych čísel registrovaných v zozname bude prebiehať pravidelne vždy k 1. a 16. dňu v kalendárnom mesiaci.

 

Na Slovensku začali platiť nové telekomunikačné zákony na obmedzenie reklamných a marketingových služieb. ZDROJ: pixabay.com

Do zoznamu je možné zaregistrovať každé slovenské telefónne číslo za účelom vyjadrenia nesúhlasu s prijímaním marketingových volaní.  Nerozhoduje, či je telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu. „Zákazník sa pri registrácii v zozname môže sám rozhodnúť, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný,“ povedal predseda úradu Ing. Ivan Marták. Môže tak zamedziť marketingovému kontaktovaniu napríklad len z oblasti gastronómie alebo poisťovníctva. „Druhou stranou mince je, že všetky subjekty, ktoré vykonávajú telemarketing, sú povinné overovať si v tomto zozname registrované telefónne čísla a dodržiavať vôľu zákazníka,“ dodal Marták.

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: marketing, ministerstvo dopravy, mobily, nevyziadanevolania.sk, operátori, predvoľby, reklama, služby, telefónne čísla, telefóny, telekomunikácie, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, volania

Súvisiace články