Regióny Bratislava Top

Revitalizácia Bratislavy pokračuje: Je tu ďalší veľký projekt za desiatky miliónov EUR

Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB

BRATISLAVA – Hlavné mesto v posledných mesiacoch radikálne mení svoju tvár. Nielen Dunajské nábrežie, ale aj jednotlivé mestské časti začali revitalizovať svoje lokality. Najvýraznejšie zmeny sa pripravujú najmä v centre mesta. Po lokalite Zochová prejde zásadnou premenou aj Staromestská ulica a jej okolie.

 

Staromestská ulica je jednou najfrekventovanejších oblastí Bratislavy nielen pre individuálnu alebo hromadnú dopravu, ale aj pre peších a cyklistov už od začiatku 70-tych rokov, kedy rozdelila centrum mesta. Ako informuje Metropolitný inštitút Bratislavy v okolí Staromestskej ulice vznikne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Ohraničovať ho budú mestské hradby a Židovská ulica. “Nová plocha zelenej krajiny scelí obe strany ulice a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Projekt z programu Živé miesta prinesie veľa novej zelene, lavičky, ihriská pre deti a workoutové preliezky pre dospelých. Navyše pomôže túto lokalitu ozdraviť odhlučnením frekventovanej Staromestskej ulice, prispeje k zlepšeniu klímy a zaistí chodcom plynulejší pohyb. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších,“ dodáva Metropolitný inštitút Bratislavy.

Ten chce v spolupráci s mestom vybudovať nad Staromestskou ulicou Plató s pobytovou a rekreačnou funkciou, kde by sa jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre mesta zmenil na moderný park s ideálnymi podmienkami pre oddych či stretávanie sa. Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy projekt z programu Živé miesta je súčasťou vízie, vďaka ktorej sa bratislavské centrum opäť scelí do okruhu s reprezentatívnymi verejnými priestormi. Takzvaný bratislavský ring má ohraničovať Plató, Rybné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP. Ring kopíruje pôvodné mestské opevnenie. „Predstavujeme návrh, ktorý považujeme za najlepšie možné riešenie pre túto lokalitu. Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie. Hradný kopec sa tak po pol storočí nanovo prepojí s historickým centrom a do lokality s dominujúcim dopravným koridorom vrátime život. Navyše nás teší, že návrh pochválil na nedávnom stretnutí aj špičkový dánsky architekt Jan Gehl, ktorý sa dlhé roky venuje verejným priestorom,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

 

 

Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB

 

Plató sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej veže. Nová plocha plynulo prepojí Židovskú ulicu so stredovekým jadrom Bratislavy. Vďaka novému schodisku a výťahu vznikne súvislé prepojenie pre peších zo Židovskej v smere od Zámockej ulice priamo do predpolia Dómu svätého Martina. Okrem bezbariérových chodníkov vzniknú aj vyhliadky na mesto z novej perspektívy. Vďaka štyrom vstupom sa bude dať prejsť aj na hradby. Architekti navrhli umiestniť Plató na samostatnú nosnú konštrukciu, ktorá sa nebude dotýkať hradieb.

Staromestská ulica a Most SNP sú súčasťou histórie Bratislavy posledných 50 rokov, kedy došlo k prestavbe podhradia a priľahlej židovskej štvrte. “Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia došlo v súvislosti s výstavbou Mosta SNP k hrubému zásahu do organizmu mesta a pamiatkovej rezervácie, čím bol oddelený areál Bratislavského hradu od stredovekého jadra mesta. Projekt Plató Staromestská s parkovou úpravou sa dá vnímať ako snaha o zacelenie tejto rany a návrat k historickému prepojeniu oboch častí mestského jadra,” vyjadruje sa na tému Plató Staromestská Ivo Štassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.

 

Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB

Projekt je konzultovaný nielen s pamiatkarmi a ďalšími odborníkmi, ale aj s miestnymi obyvateľmi. „„Tvoríme prvý novodobý park v centre mesta, kde dáme ľuďom dôvod zastaviť sa a stráviť tu nejaký čas. Príjemné prostredie a úplne nové výhľady prispejú k zatraktívneniu hlavného mesta. Navyše sme na dobrej ceste, aby sa bratislavské centrum opäť scelilo do okruhu s krásnymi verejnými priestormi. Uvedomujeme si, že ide o významnú zmenu verejného priestoru v centre mesta. Máme za sebou dôležité odborné diskusie ohľadne tejto vízie priestoru a čaká nás ešte veľmi dôležitá diskusia s verejnosťou, v rámci ktorej budeme zvažovať zapracovanie konštruktívnych pripomienok,“ povedal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Verejnosť bude môcť poslať svoje pripomienky cez formulár na www.platostaromestska.sk. Momentálne sa dokončila architektonická štúdia a bude sa pokračovať vo vypracovávaní časti projektovej dokumentácie. Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu, napríklad z plánu obnovy či od donorov. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur.

 

Galéria
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
Pripravuje sa veľká revitalizácia Staromestskej ulice v Bratislave. ZDROJ: MIB
navigate_before
navigate_next