Regióny Bratislava

Sociálne znevýhodnené deti nemajú na Slovensku šancu na dobré vzdelanie

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA – Deti na Slovensku zo sociálne slabších rodín nemajú šancu na dobré vzdelanie. Poukázali na to výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA, ktoré zverejnilo OECD. Slovensko sa podľa nich radí k najhorším štátom v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. TASR o tom informovala komunikačná manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Eva Sládková.

 

“Vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výkon je na Slovensku signifikantne silnejší než v priemere krajín OECD. Inými slovami, ak sa dieťa na Slovensku narodí do dobre zabezpečenej rodiny, dosahuje výborné výsledky a ak sa dieťa narodí do sociálne slabej rodiny, je odsúdené na neúspech,” upozornila riaditeľka organizácie CEEV Živica Zuzana Labašová.

Pri oficiálnom predstavení výsledkov PISA sa podľa jej slov Slovensko dostalo do pozornosti ako negatívny príklad. Vyzdvihnuté bolo, naopak, Švajčiarsko, ktoré úspešne dokáže socioekonomické zázemie detí vyrovnávať prostredníctvom vzdelávania.

Priblížila, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú najvyššiu koncentráciu znevýhodnených žiakov na konkrétnych školách. Radí sa tak do skupiny s krajinami ako Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko či Kolumbia, Guatemala a Peru, kde dochádza k výraznému oddeľovaniu znevýhodnených žiakov od ich rovesníkov z podnetnejšieho prostredia.