Regióny Bratislava

Staré Mesto rozbieha projekt podpory zdravého stravovania na ZŠ a MŠ

Ilustračné foto. ZDROJ: TASR

BRATISLAVA – Bratislavské Staré Mesto rozbieha v spolupráci s občianskym združením (OZ) Skutočne zdravá škola projekt podpory zdravého stravovania a zlepšenie kultúry stravovania. Týkať sa má všetkých základných a materských škôl (MŠ) v pôsobnosti mestskej časti. Pilotne sa doň zapájajú tri školy a deväť škôlok. Informovali o tom na utorňajšom brífingu.

“Vzťah k strave a zdravému stravovaniu sú výzvami, ktoré nás čakajú,” skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že k danej problematike treba pristupovať komplexne.

Projekt si kladie za cieľ pozbierať dáta a informácie o tom, ako školy a predškolské zariadenia varia, ako sa pristupuje k potravinám, k ich pôvodu či udržateľnosti. Práve vzdelávanie o pôvode, výrobe potravín a celkovo o výžive má podľa samosprávy potenciál formovať nielen zdravé stravovacie návyky, ale aj predchádzať zdravotným rizikám či čoraz rozšírenejším poruchám príjmu potravy.

Projekt sa začína zberom dát a analýzou, teda auditom školských jedální. Súčasťou budúcich aktivít však majú byť aj rôzne workshopy, školenia či webináre, a to pre kuchárky, pedagogických zamestnancov, rodičov i deti.

“Markery zdravia nie sú priaznivé a vyvolávajú obavy u rodičov i lekárov,” upozorňuje združenie. Pripomína, že práve obdobie v základných a materských školách formuje u detí správne stravovacie návyky pre správny fyzický a psychický rozvoj. “Deti odmietajú pravidelnú a vyváženú stravu a nevedia sa zorientovať v oblasti zdravého stravovania,” podotýka združenie. Snahou je preto zapojiť do procesu aj samotné deti, aby sa naučili napríklad to, ako si pestovať plodiny alebo ako ich správne spracovať a uvariť.

Do projektu sa pilotne zapojili tri základné školy (ZŠ), a to Mudroňova, ZŠ Vazovova a ZŠ Grösslingová a deväť materských škôl.

Projekt je ďalším z opatrení samosprávy v rámci témy zdravia a športu. Mestská časť už napríklad otvorila niektoré školské dvory pre všetkých aj v poobedných hodinách a počas víkendov, zabezpečila hodiny bezplatného plávania pre detí či zriadila Staromestskú florbalovú ligu.