Regióny Bratislava

Vo Vnútrozemskej delte Dunaja spustili jarnú simulovanú záplavu

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Vo Vnútrozemskej delte Dunaja spustili jarnú simulovanú záplavu. Aktuálne tam prúdi prietok 90 kubických metrov (m3) za sekundu, čo je trojnásobok bežného prietoku v tomto období. Zároveň je to vrcholový prietok jarnej záplavy – prvej z dvoch plánovaných záplav v tomto roku. Informuje o tom na sociálnej sieti Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

 

Počas letnej záplavy bude ramenami prúdiť až 120 m3 za sekundu. “Bohužiaľ, len počas jedného dňa, ako testovací prietok,” uviedlo združenie. Vnútrozemská delta Dunaja takýto prietok cez nápustný objekt Dobrohošť podľa BROZ nezažila už veľmi dlho, najmä pre nevôľu kompetentných orgánov sa tým zaoberať. “Prietoky boli počas rokov dokonca znižované a toto mokraďné územie trpelo suchom. Preto je potrebné urobiť sériu meraní z hľadiska stability vodohospodárskych objektov pri prietoku 120 m3 za sekundu,” spresnili ochranári.

Veria, že po otestovaní tohto množstva vody, bude prietok 120 m3 za sekundu, ktorý žiadali v petícii Za záchranu Vnútrozemskej delty, v budúcnosti bežný. “Tešíme sa z dvoch realizovaných záplav v tomto roku, z toho, že naša najväčšia mokraď znovu ožíva pod jarnou záplavou, zaplavujú sa lužné lesy, plnia sa mokrade, v ktorých sa rozmnožujú obojživelníky a neresia ryby. Je to ‘injekcia’ po dlhej dobe, počas ktorej toto územie trpelo suchom,” uviedli. Dúfajú, že testovanie bude úspešné a záplavy budú môcť byť ešte výdatnejšie, ako sú teraz.

Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova. Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 kubických metrov za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 m3 za sekundu.