Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Vodiči, ruku na srdce. Viete, čo urobíte pri DOPRAVNEJ NEHODE ako prvé? TU si preverte svoje znalosti!

Hrôzostrašná dopravná nehoda.
Hrôzostrašná dopravná nehoda. ZDROJ: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA – Automobilov na slovenských cestách každoročne pribúda po tisíckach a doprava, cestovanie alebo parkovanie je v súčasnosti veľkým problémom nielen vo väčších mestách.

 

Množstvo áut na cestách má aj ďalší negatívny efekt, a tým je množstvo neskúsených, ale aj arogantných šoférov, čo spôsobuje extrémne množstvo dopravných nehôd, tragédií a škodových udalostí. Navyše, väčšina motoristov ani len netuší, čo by mala pri dopravnej nehode robiť, nevie ako je vôbec dopravná nehoda definovaná a kedy volať, či nevolať políciu, ako nahlásiť škodu poisťovniam a podobne. Takže čo to vlastne je dopravná nehoda? Podľa odborného výkladu je to udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci alebo
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť ak:

 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti podľa § 66 ods. 6,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení
 • Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou.

 

Dopravných nehôd a škodových udalostí na Slovensku každoročne pribúda. Ilustračné foto. ZDROJ: FB Polícia SR

Aj napriek tomu, že dopravné nehody sú bežnou súčasťou cestnej premávky, máloktorí šoféri a ich účastníci vedia, čo treba pri dopravnej nehode robiť. „Ako prvé by sme mali zabezpečiť miesto nehody, zabezpečiť vozidlo a zabrániť jeho prípadnému pohybu. Mali by sme zapnúť výstražné svetlá na vozidle. V povinnej výbave vozidla nám nesmie chýbať ani bezpečnostný odev. Reflexné vesty musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla vodiča. Súčasťou výbavy je i homologizovaný výstražný trojuholník,” uvádza finacnykompas.sk.

V prípade, že auto je prekážkou cestnej premávky, musíme sa obliecť do reflexnej vesty a v čo najkratšom čase musíme umiestniť výstražný trojuholník, a to v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli. V obci to býva minimálne 50 m a na diaľnici 100 metrov od auta. Ak nestojíme na rovnej, ale na kľukatej ceste, umiestnime trojuholník pred zákrutou. Život zachraňujúce úkony vykonáme v prípade, ak je niektorý z účastníkov dopravnej nehody zranený. Vtedy poskytneme prvú pomoc, stabilizujeme zraneného a bezodkladne kontaktujeme záchrannú službu na čísle 150 alebo Integrovaný záchranný systém na čísle 112.

 Políciu voláme vždy, keď pri dopravnej nehode dôjde k:

 • zraneniu či smrti osoby
 • poškodeniu hmotného majetku či vozidla prevyšujúceho sumu 3 990 eur
 • poškodeniu v nižšej sume ako 3 990 eur, no s druhým účastníkom dopravnej nehody sa nedohodnete na zavinení
 • poškodeniu majetku tretej osoby

 

Nákladiak vletel rovno pod vlak. Zranili sa traja ľudia. ZDROJ: FB Polícia Nitriansky kraj

Ale pozor, nikdy nesmieme presúvať vozidlá, ktoré sa zúčastnili dopravnej nehody, ak to nie je vyslovene nutné na zabezpečenie bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky. V takom prípade musíme vyznačiť polohu áut i pneumatík, alebo odfotíme miesto nehody svojím mobilom. Ako portál ďalej uvádza, ak nevznikla škoda na majetku vo výške aspoň 3 990 eur, nemusíme volať políciu. Musíme sa ale s druhým účastníkom dopravnej nehody dohodnúť na zavinení. Dohoda nesmie zostať len v ústnej forme, musíme ju spísať  na papier a nesmú chýbať podpisy oboch účastníkov dopravnej nehody. „Vždy si musíme zapísať mená a adresy účastníkov dopravnej nehody, aj očitých svedkov a vypýtame si aj telefonický kontakt. Ako dôkaz môžeme použiť aj fotografie z miesta nehody. Mali by sme ich spraviť niekoľko a z každého uhla pohľadu. Ak nám škodu spôsobil druhý vodič, požiadame ho o predloženie identifikačného dokladu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a dokladu o PZP (zelená karta),“ konštatujú.

Z predložených dokumentov potrebujeme vedieť meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka), typ a evidenčné číslo vozidla, názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený a číslo dokladu o poistení (číslo poistnej zmluvy). Zároveň je potrebné vyplniť Správu o nehode vrátane nákresu priebehu celej nehody a obaja ju podpíšeme. Ak je účastníkov nehody viac, Správu o nehode podpíšu všetci. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému. V prípade, že nahlasujeme škodu, ktorá ale nie je dopravnou nehodou, napríklad stret so zverou, urobiť by ste tak mali v čo najkratšom čase.

 

Dopravná nehoda pri Veľkých Uherciach si vyžiadala život 40-ročného muža
Dopravná nehoda pri Veľkých Uherciach si vyžiadala život 40-ročného muža. Zdroj: Facebook/Polícia SR – Trenčiansky kraj

Na nahlásenie škodovej udalosti potrebujem:

 • poistnú zmluvu,
 • technický preukaz
 • osobné údaje o zúčastnených osobách, čo najviac informácií o škodovej udalosti na aute (čas, miesto), zoznam poškodených vecí a ich bližšia charakteristika, napríklad ceny, za ktoré ste ich kúpili

Okrem Povinného zmluvného poistenia je výhodou mať uzatvorené aj havarijné poistenie, ale havarijné poistenie sa oplatí hlavne pre nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 8 rokov, maximálne 10 rokov. Lebo v prípade rozsiahlej havárie alebo krádeže vozidla je vyplatená len časová cena, ktorá so stúpajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá.

„Havarijné poistenie je užitočné aj v situáciách, keď je páchateľ škody neznámy. Výhodou je aj možnosť, ak sme poškodení, vybrať si, z čoho chceme plnenie, či z PZP, alebo havarijného poistenia, keďže plnenie z PZP nemusí postačovať na celú opravu vozidla. Ďalšou výhodou havarijného poistenia je, že kryje aj poistnú udalosť, ak je naše auto poškodené požiarom, záplavou, víchricou, krupobitím, pádom stromov alebo iných predmetov, kryje aj škodu spôsobenú hlodavcom, ktorý prehryzie káble vo vozidle. Havarijné poistenie chráni naše auto proti vandalizmu, v situáciách, ako je napríklad zrážka s iným vozidlom, poškodenie skla alebo karosérie odleteným kamienkom, požiar, výbuch a podobne,“ zdôraznili a dodali, že v prípade rozsiahlej havárie alebo krádeže vozidla je vyplatená len časová cena, ktorá so stúpajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá. Havarijné poistenie sa tak oplatí hlavne pre nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 8 rokov, maximálne 10 rokov.