Regióny Bratislava Banská Bystrica Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina

Zálohovanie plastových fliaš spôsobí VÁŽNY PROBLÉM pre ťažko choré a postihnuté deti

Na Slovensku sa budú od januára 2022 zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. ZDROJ: fb horebpet

BRATISLAVA – Od 1.januára sa budú na Slovensku vykupovať plastové a kovové nápojové obaly. Novinka, ktorá (ne)poteší každú domácnosť. Za plastové fľaše a plechovky si totiž zaplatíme – 15 centov za každý kus, pre obaly od 0,1 litra až po obaly s objemom 3 litre. Zálohovať sa bude podobne ako pri sklenených fľašiach, s jediným rozdielom – treba ich vrátiť aj s vrchnákom.

 

Nuž a tu vzniká vážny problém pre dobrovoľné organizácie, združenia či nadácie, ktoré zbierajú po Slovensku vrchnáky z plastových fliaš. Za tie totiž potom nakupujú rôzne zdravotné pomôcky pre ťažko choré a postihnuté deti. Aj pre Občianske združenie HorebPET, ktoré dlhodobo finančne podporuje sociálne slabších jednotlivcov, rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi, zdravotne znevýhodnených občanov a snaží sa urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby. Vrchnáky odpredávajú dobrovoľníci združenia recyklačným firmám na druhotné spracovanie.

Pričom 80% financií dostanú tí, čo ich potrebujú. S tým je ale koniec. Z dôvodu avizovaného výkupu plastových fliaš v roku 2022 HorebPET ukončí svoju činnosť do konca roka 2021. Doteraz vyzbierali takmer 26 ton vrchnákov a poukázali viac ako 3600 EUR. Pritom zber vrchnákov je poriadna drina. Veď 1 vrchnák má asi 2,5 gramu, 1 kilogram vrchnákov obsahuje asi 400 kusov, čo je približne 22 centov. Čiže za 100 kilogramov vrchnákov dostanete približne 22 eur, za 1 tonu 220 až 300 EUR – v závislosti od typu vrchnákov.

 

Na Slovensku sa budú od januára 2022 zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. ZDROJ: fb horebpet

Zaujímalo nás preto, či v združení uvažujú nad náhradným projektom alebo v jeho pokračovaní pri podpore sociálne slabším jednotlivcom, rodinám alebo jednotlivcom v hmotnej núdzi alebo zdravotne znevýhodneným občanom. „Momentálne za projekt HorebPET neplánujeme ďalší projekt, ale do budúcnosti by sme sa naďalej venovali environmentálnym témam a recyklácii. Keďže nám však chýbajú dobrovoľníci, sme v útlme. Ak by sa podarilo rozvinúť nejakú spoluprácu s ministerstvom, bolo by to zaujímavé, momentálne však v tomto zbieraní PET vrchnákov spolupracujeme s dm drogérie. Je dôležité nezabudnúť na našich hendikepovaných a hlavne deti, ktorým to bolo príjemným prínosom do rozpočtu rehabilitácií. Sú darom pre spoločnosť, ktorá sa vďaka nim stáva zdravšou – ľudskejšou,“ povedala Monika Hricáková, zakladateľka projektu HorebPET. Podobne ako spoločnosť dm, ktorá už roky organizuje verejnú zbierku plastových vrchnákov. Jej cieľom je pomôcť deťom do 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav

 

Na Slovensku sa budú od januára 2022 zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. ZDROJ: fb horebpet

„S projektom sme začali už v roku 2015 a do dnešného dňa sa nám podarilo spolu vyzbierať viac ako 50 ton vrchnákov. Vyzbierali sme PET vrchnáky aj pre Alex B., ktorá sa narodila predčasne a jej stav bol veľmi vážny. Jej rodičom sa rozbehol kolotoč vyšetrení, návštev lekárov a odborníkov za cieľom stanovania diagnózy. Malej Alex stanovili diagnózu G80 – detské mozgové ochrnutie, ktoré zasiahlo centrum rovnováhy. Neustála návšteva rôznych nemocníc, rehabilitačných centier a iných zariadení, dáva rodičom nádej, že bude raz zdravá. Jej rodičia robia pre ňu všetko, čo je v ich silách, no stále žijú s pocitom strachu, že sa to raz skončí. Nakoľko pobyty v rehabilitačných centrách zdravotné poisťovne nepreplácajú. Chceli sme pomôcť Alexinym rodičom uskutočniť ich sen – vidieť Alex, ako napreduje a uteká za svojimi staršími súrodencami. Pomohli sme Alex verejnou zbierkou vrchnákov z PET fliaš, mlieka a smotany, vďaka ktorej sa Alex uhradí rehabilitačný pobyt v hodnote 3 600 €,“ konštatuje spoločnosť dm.

“Verejnú zbierku plastových vrchnákov realizujeme v dm dlhodobo. Je určená pre deti vo veku do 18 rokov, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť svoj zdravotný stav. Pre nás táto forma zbierky má zmysel, lebo sa do nej môže zapojiť široká skupina ľudí a aspoň takouto formou šetriť životné prostredie, a zároveň každý rok pomôcť dieťatku, ktoré to potrebuje. Aj z toho dôvodu v zbieraní plastových vrchnákov pokračujeme aj od nového roka. Efektívnosť tejto aktivity budeme priebežne vyhodnocovať. Čo a týka pomoci sociálne slabším jednotlivcom, rodinám, jednotlivcom v hmotnej núdzi, organizáciám alebo zdravotne znevýhodneným občanom – v tejto oblasti v dm každoročne realizujeme množstvo aktivít a poskytujeme ako finančné, tak aj nefinančné dary,“ dodala Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.

 

Na Slovensku budeme od januára 2022 zálohovať plastové a kovové nápojové obaly. ZDROJ: fb SZS

Oslovili sme aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, či uvažuje nad spoluprácou so Správcom zálohového systému, ktorý zabezpečuje na Slovensku zálohovanie PET fliaš pri spolupráci na pokračovaní podobných podporných projektoch v zbere vrchnákov z plastových fliaš. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci svojej pôsobnosti plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, tzn. poskytuje finančnú pomoc tým, ktorí to potrebujú (štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi a peňažné príspevky na kompenzáciu). Zároveň podporuje projekty a iniciatívu neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, rodinám s deťmi či ľuďom v hmotnej núdzi prostredníctvom dotácií vo svojej pôsobnosti, respektíve podpora projektov zo zdrojov Európskej únie,“ skonštatovala Michaela Slivková Kirňaková, z tlačového a komunikačného odboru ministerstva.