Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Zostaneme bez chleba? Predčasné dôchodky a chrípková epidémia môžu obmedziť výrobu

Predčasné dôchodky a chrípková epidémia môžu obmedziť výrobu v pekárňach. ZDROJ: TASR/Pavel Neubauer

SLOVENSKO – Súbeh mimoriadne zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov z dôvodu chrípkovej epidémie a odchodov do predčasného dôchodku začali v novembri významne ovplyvňovať počty disponibilných zamestnancov v pekárňach po celom Slovensku. Ak tento rok dorazí mimoriadne silná chrípková epidémia, môže to obmedziť produkciu aj vyrábaný sortiment v predvianočnom a novoročnom období. Uviedol to predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.

 

“Situácia v pekárňach po celom Slovensku je napätá, v identickú chvíľu pôsobia totiž dva zásadné faktory ovplyvňujúce dostupnosť pracovníkov. Zaznamenávame vysoký počet zamestnancov, ktorí požiadali o predčasný odchod do dôchodku ku koncu tohto roka. K tomu sa pridala mimoriadne vysoká práceneschopnosť, predovšetkým z dôvodu ochorení horných dýchacích ciest. V niektorých väčších a stredných pekárňach aktuálne chýba pre chorobu až tretina zamestnancov. Absencia ľudí spôsobuje značné komplikácie v zabezpečovaní produkcie pekárskych a cukrárskych výrobkov,” povedal Lapšanský.

V slovenských pekárňach podľa neho po celom Slovensku pracuje viac ako 12 200 zamestnancov, čo je najviac spomedzi všetkých sektorov domáceho potravinárstva. Vylúčenie z pandemických pomocí v rokoch 2020 a 2021 pekárov významne ekonomicky postihlo a len menšia časť bola schopná zapojiť sa do investičnej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR koncom roku 2021 na vyššiu automatizáciu produkcie. Sektor sa preto pohybuje v začarovanom kruhu a jeho investičný dlh sa pre nesystémové opatrenia predchádzajúceho vedenia štátu nedarí eliminovať. Pracovná sila je tak stále v produkcii chleba, pečiva a koláčov kľúčovou zložkou výroby aj nákladov.

“Ak sa chrípková sezóna ešte viac zhorší, niektoré pekárne nebudú schopné zabezpečiť plánovanú produkciu a budú musieť redukovať počet pracovných zmien. Najmä predvianočný dopyt, ktorý patrí medzi najsilnejšie obdobia roku, tak nebude musieť byť vždy pokrytý dodávkami tovaru. V prípade zásadného ohrozenia chodu pekární sa budú vyrábať iba základné druhy produktov, predovšetkým chlieb. Náš sektor je totiž súčasťou kritickej infraštruktúry štátu,” vysvetlil Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska.