Regióny Bratislava Top

ZOO upokojuje vášne! Namiesto dinoparku nová atrakcia

Dinopark patril k obľúbeným atrakciám. Zdroj: TASR / Daniel Veselský

BRATISLAVA – Má prísť niečo iné. Mnoho návštevníkov bratislavskej ZOO zostalo v posledných dňoch nemilo zaskočených. Obľúbená atrakcia v podobe dinoparku, ktorá patrila medzi lákadlá zoologickej záhrady, je teraz zatvorená. Dôvodom sú nezhody medzi novým vedením ZOO a prevádzkovateľom dinoparku, spoločnosťou West Media. Atrakcia pritom patrila k obľúbeným spestreniam ZOO a mnohí záhradu navštívili práve kvôli nej. Vedenie ZOO teraz šokovaným návštevníkom sľubuje, že vyberú niečo nové.

 

Dinopark bol definitívne zatvorený v sobotu 31. mája 2021. Predchádzalo tomu odstúpenie od zmluvy, ktoré ZOO adresovala prevádzkovateľovi ešte 1. marca tohto roka. Keďže sa však nič nedialo, firmu pred pár dňami vyzvali, aby výstavu zatvorila, čo sa nakoniec aj stalo. Zmluva s prevádzkovateľom DinoParku podľa nich vykazovala vážne právne nedostatky, bola dlhodobo maximálne nevýhodná pre ZOO a spoločnosť vraj navyše porušila svoju povinnosť byť zapísaná v registri konečných užívateľov výhod. „Za týchto okolností bolo nutné túto spoluprácu ukončiť a nie je možné pokračovať s doterajšou expozíciou, kým sa zriadi nová alternatíva,“ uviedli.

To, že sú do konfliktu zaťahovaní návštevníci, je im vraj ľúto. Našim cieľom nie je vyhnať dinosaurov zo ZOO, ale nastaviť korektné vzťahy, ktoré ZOO posilnia, a preto aj s magistrátom hlavného mesta pracujeme na novom koncepčnom riešení a v priebehu leta spustíme transparentný proces výberu novej atrakcie, ktorá bude podobná doterajšej expozícii s dinosaurami,“ tvrdí ZOO.

 

Zdroj: FB / DinoPark Slovensko

Od novej atrakcie chcú ucelenú koncepciu s výchovno-vzdelávacím charakterom zameranú na historický vývoj organizmov, evolúciu ekosystémov, biodiverzitu a má zahŕňať aj dinosaurov. „Budeme hľadať originálne koncepty a moderné interaktívne spracovanie, aby sme našim návštevníkom a návštevníčkam ponúkli výstavu európskej kvality, ktorá zvýši atraktivitu nielen zoologickej záhrady, ale aj mesta a bude finančným prínosom pre ZOO a jej ďalší rozvoj,“ tvrdia.

S príchodom novej atrakcie chce ZOO zároveň nastaviť aj priaznivejšie podmienky, ktoré by z toho pre nich plynuli. Práve zlé ekonomické parametre sú pre súčasné vedenie ZOO argumentom, ktorým vysvetľujú stopku, ktorú dali dinoparku. „Od roku 2003, kedy vznikol DinoPark, ZOO Bratislava vyplatila West Medii 5 151 254 eur ako podiel zo vstupného. Spoločnosť síce zaplatila ZOO Bratislava za prvých 10 rokov celkovo 132 776 eur za nájom pozemkov, v novej zmluve z roku 2013 sa nájom pozemkov už ale nespomína. Od roku 2014 tak ZOO Bratislava vyplatila spoločnosti viac ako dva milióny eur, teda približne 300 000 eur ročne, pričom spoločnosť West Media neplatila ZOO Bratislava ani za užívanie pozemkov, ani za užívanie stavieb a ani za služby, ktoré ZOO Bratislava v zmysle zmluvy poskytuje,“ tvrdí ZOO. Na základe uvedeného modelu mali byť následne od roku 2014, kedy bola podpísaná nová zmluva, odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech spoločnosti West Media na výstavu neživých sôch. Podľa ZOO to tiež brzdil rozvoj zoologickej záhrady a starostlivosti o živé zvieratá.

Zmluva, ktorú má firma so ZOO podpísanú, bola uzatvorená na dobu určitú do roku 2023. Spoločnosť West Media nedávno uviedla, že jej vypovedanie neuznáva a vec sa rozhodla riešiť právnou cestou.

Mohlo by vás zaujímať: