Regióny Bratislava Top

Osud obľúbeného bratislavského dinoparku je neistý. ZOO ho chce zatvoriť

Dinopark patril k obľúbeným atrakciám. Zdroj: TASR / TASR Daniel Veselský

BRATISLAVA – Bratislavský dinopark, ktorý stojí uprostred areálu zoologickej záhrady patril dlhé roky k veľkým lákadlám. Pozrieť si na vlastné oči modely prehistorických tvorov v životných veľkostiach chceli nielen malí, ale aj veľkí.  Pre mnohých bola návšteva dinoparku automaticky spojená s návštevou ZOO. Ďalšie fungovanie výstavy je však nateraz otázke. Nové vedenie zoologickej záhrady totiž ešte v marci odstúpilo od zmluvy s firmou, ktorá dinopark prevádzkuje. Dôvodom majú byť pre ZOO nevýhodné podmienky. 

 

Bratislavská ZOO upozornila na to, že v uplynulých mesiacoch otvorili rokovania o novej zmluve so spoločnosťou West Media. Od tej predchádzajúcej v marci 2021 totiž záhrada odstúpila. Firmu zároveň vyzvala na dočasné pozastavenie prevádzkovania výstavy  a jej zatvorenie pre verejnosť. „Nakoľko však Dinopark zostal naďalej otvorený, West Media ho momentálne prevádzkuje bez právneho titulu,“ tvrdí zoologická záhrada.

Nevýhodná zmluva

Zmluva so spoločnosťou West Media, uzatvorená ešte v roku 2013, bola podľa ZOO pre nich nevýhodná. „Na jej základe platila ZOO Bratislava spoločnosti West Media až 30-percentný podiel z celkového vstupného, a to aj v zimných mesiacoch, v ktorých bol Dinopark zatvorený. Na druhej strane, West Media neplatila ZOO Bratislava žiadne nájomné, teda ako za pozemky užívané na umiestnenie výstavy dinosaurov v areáli ZOO, tak ani za budovy, v ktorých West Media prevádzkuje Dinogril, Dinoshop, či Dinokino. Z týchto prevádzok pritom všetky zisky plynuli spoločnosti West Media, pričom ZOO Bratislava sa žiadnym spôsobom na týchto ziskoch nepodieľala,” tvrdí záhrada.

 

Na jeseň minulého roku sa vymenilo vedenie ZOO. Zdroj: Zoznam.sk / Maarty

ZOO sa okrem toho starala aj o údržbu areálu Dinoparku, čo podľa nich historicky vyplývalo aj zo skutočnosti, že areál Dinoparku doposiaľ nebol oplotený a nebol tak fyzicky oddelený od zvyšného areálu ZOO. Návštevníci teda mohli voľne prechádzať medzi areálmi ZOO a Dinoparku. „Na základe uvedeného modelu boli dlhodobo, teda od roku 2014, odvádzané neprimerane vysoké finančné prostriedky v prospech spoločnosti West Media na výstavu neživých sôch, čo zároveň brzdilo akýkoľvek rozvoj zooparku a starostlivosti o živé zvieratá. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú na zastaranej úrovni výbehov, infraštruktúry, inžinierskych sietí atď,“ uviedla ZOO.

Pripomenuli tiež, že ich hlavnou misou je starostlivosť o zvieratá, zvlášť o ohrozené druhy, spolupráca na záchranných projektoch, výchovno-vzdelávacia činnosť a kvalitné služby návštevníkom. „Misia ZOO zaväzuje inštitúciu efektívne nakladať s finančnými prostriedkami tak, aby boli investované do všestranného rozvoja ZOO,“ dodali.

 

Nad ďalším osudom výstavy visia otázniky. Zdroj: TASR / Daniel Veselský

Porovnávanie s Košicami

S firmou West Media chce teraz zoologická záhrada vyjednať zmluvu, ktorej cieľom je okrem úpravy právneho stavu aj nastavenie  pre nich priaznivejších ekonomických podmienok. Argumentujú pritom skutočnosťou, že rovnaká firma prevádzkuje aj Dinopark v areáli košickej ZOO. „Tu je síce Dinopark umiestnený rovnako ako v Bratislave v strede ZOO, je však oplotený a West Media si vyberá svoje vlastné vstupné, s výnimkou kombinovaných vstupeniek do ZOO aj do Dinoparku. V košickej ZOO sa West Media tiež sama stará o údržbu areálu Dinoparku, ako je orezávanie stromov, upratovanie, odvoz smetí atď.  West Media navyše ZOO Košice platí nájom vo výške 5-percent z predaja lístkov, pričom v Bratislave, tak ako sme uviedli vyššie, za trvania predchádzajúcej zmluvy za užívanie pozemkov a budov neplatila nič,“ upozorňuje bratislavská ZOO.

Zároveň však upozorňuje na to, že vzniknutú situáciu chcú vyriešiť spôsobom, ktorý u nich výstavu zachová. „Za týmto účelom predostrela ZOO Bratislava spoločnosti West Media návrhy riešenia budúcej spolupráce. Momentálne ZOO Bratislava očakáva odpoveď od West Media k týmto návrhom a na základe nej bude ďalej rokovať so zástupcami West Media o budúcnosti Dinoparku v bratislavskej ZOO,“ dodali.

O vyjadrenie sme požiadali aj spoločnosť West Media.

Mohlo by vás zaujímať: